Câu 1, 2, 3 trang 22 Vở bài xích tập (SBT) Toán 4 tập 1. 3. Đọc bảng hiệu quả chạy 100m của 4 học tập sinh tiếp sau đây rồi viết vào khu vực chấm

1. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 1 phút =……… giây ; 3 phút = ……… giây ;

 (1 over 6) phút = …………. Giây

60 giây = ……….phút ; 8 phút = ……… giây ;

2 phút 10 giây .=…………. Giây.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 20 trang 22

b) 1 cố kỉnh kỉ = ………… năm 2 nắm kỷ = ……năm

(1 over 5) núm kỉ = …………năm 100 năm =………thế kỉ

7 ráng kỉ = …………năm (1 over 4)thế kỉ = ……… năm

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) – Năm 40, hbt hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa kháng lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc cố gắng kỉ …………

– Đinh bộ Lĩnh tập hợp dân chúng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất non sông vào năm 968. Năm đó thuộc núm kỉ…………

– Lê Lợi đăng quang vua vào năm 1428. Năm kia thuộc chũm kỉ…………

b) – biện pháp mạng mon Tám thành công năm 1945. Năm đó thuộc cố gắng kỷ XX. Tính từ thời điểm năm đó đến nay đã được …………… năm.

3. Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh dưới đây rồi viết vào vị trí chấm

Tên

Thời gian chạy

Hoa

1 phút 3 giây

Hùng

52 giây

Bình

49 giây

Lan

1 phút 10 giây

– thời gian bạn Hùng chạy là……………….

– các bạn ……………. Chạy nhanh nhất.

– Bạn…………….. Chạy đủng đỉnh nhất.

– Bạn………… chạy cấp tốc hơn bạn Hùng.Quảng cáo

*

1. 

a) 1 phút = 60 giây ; 3 phút = 180 giây ;

(1 over 6) phút = 10 giây

60 giây = 1 phút ; 8 phút = 480 giây ;

2 phút 10 giây = 130 giây.

b) 1 thay kỉ = 100 năm

 thế kỉ = trăng tròn năm

7 cầm kỉ = 700 năm

2 cầm kỷ = 200 năm

100 năm = 1 nuốm kỉ

 (1 over 4) thế kỉ = 25 năm

2. 

a) – Năm 40, hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại giai cấp của bên Hán. Năm đó thuộc thế kỉ thứ I.

– Đinh cỗ Lĩnh tập hợp dân chúng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất quốc gia vào năm 968. Năm kia thuộc thế kỉ X.

– Lê Lợi đăng vương vua vào khoảng thời gian 1428. Năm đó thuộc thế kỉ XV.

Xem thêm: Anyway Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Anyway Và Anyways

b) – giải pháp mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm kia thuộc thay kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được 69 năm.