Giải vở bài xích tập toán lớp 4 tập 1, gợi ý giải chi tiết bài 3: Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) trang 5. Hi vọng, trải qua các bài xích giải, các các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt tác dụng cao trong số bài thi.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 3

Câu 1: Trang 5 - vbt toán 4 tập 1

Tính:

*

Trả lời:

*

Câu 2: Trang 5 - vbt toán 4 tập 1

Nối (theo mẫu):

*

Trả lời:

*

Câu 3: Trang 5 - vbt toán 4 tập 1

Tìm $x$, biết:

a) $x$+ 527 = 1892 b) $x$ - 631 = 361

....................................................................

c) $x$ x 5 = 1085 d) $x$ : 5 = 187

....................................................................

Trả lời:

a) $x$ + 527 = 1892

$x$ = 1892 - 527

$x$ = 1365

b) $x$ - 631 = 361

$x$ = 361 + 631

$x$ = 992

c) $x$ x 5 = 1085

$x$ = 1085 : 5

$x$ = 217

d) $x$ : 5 = 187

$x$ = 187 × 5

$x$ = 935

Câu 4: Trang 5 - vbt toán 4 tập 1

Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng gồm 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

Trả lời:

Số học viên có vào một hàng là:

64 : 4 = 16 (học sinh)

Số học sinh có trong 6 mặt hàng là:

16 × 6 = 96 (học sinh)

Đáp số : 96 học tập sinh


Từ khóa search kiếm: vbt toán 4 tập 1, giải bài bác 3 vbt toán 4, giải bài ôn tập các số mang lại 100000 (tiếp theo) trang 5

Bình luận


Giải bài xích tập đầy đủ môn không giống
Giải sgk lớp 4
Giải sgk giờ Việt 4 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 4 tập 2
Giải sgk toán lớp 4
Giải sgk giờ anh 4 - tập 1
Giải sgk giờ đồng hồ anh 4 - tập 2
Giải sgk lịch sử dân tộc 4
Giải sgk địa lí 4
Giải sgk đạo đức nghề nghiệp lớp 4
Giải sgk lớp 4 VNEN
Giải sgk giờ đồng hồ việt 4 tập 1 VNEN
Giải sgk giờ đồng hồ việt 4 tập 2 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 1 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 2 VNEN
Giải sgk kỹ thuật 4 VNEN
Giải sgk lịch sử và địa lí 4 VNEN

Trắc nghiệm lớp 4


Trắc nghiệm tiếng Việt 4
Trắc nghiệm toán 4
Trắc nghiệm giờ anh 4
Tài liệu xem thêm lớp 4

Tuyển tập bài bác văn chủng loại lớp 4Giải sgk toán giờ đồng hồ Anh 4Các dạng toán lớp 4 thường xuyên gặp


Giải VBT lớp 4


Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 1
Giải vở BT tiếng Việt 4 tập 2
Giải vở BT toán lớp 4 tập 1
Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4


BT vào ngày cuối tuần toán 4
BT cuối tuần tiếng anh 4
BT vào ngày cuối tuần tiếng việt 4
*Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 22

Kết nối: