Giải vở bài bác tập toán lớp 4 tập 1, lý giải giải chi tiết bài 49: Nhân một số trong những với một chữ số vở bài bác tập toán lớp 4 tập 1 trang 59. Thầy cô đã hướng dẫn cho những em phương pháp giải những bài tập vào vở bài tập toán 4 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, trải qua sự khuyên bảo của thầy cô, những em đang hiểu bài và làm cho bài xuất sắc hơn và để được đạt hồ hết điểm số cao như mình mong muốn muốn.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 49 trang 59

*

Bài 1: Tính

*

Trả lời:

*

Bài 2:Tính:

a. 9341 × 3 – 12537 b. 43415 + 2537 × 5

c. 453 × 7 + 12673 d. 82375 – 4975 × 9

Trả lời:

a. 9341 3 – 12537

= 28023 – 12537= 15486

b. 43415 + 2537 5

= 43415 + 12685= 56100

c. 453 7 + 12673

= 3171 + 12673= 15844

d. 82375 – 4975 9

= 82375 – 44775= 37600

Bài 3: Vẽ tiếp để có:

*

Trả lời:

*

Bài 4:Có 3 bao gạo. Bao đầu tiên nặng 5 yến, bao sản phẩm công nghệ hai trọng lượng 45 kg, bao sản phẩm ba trọng lượng 25 kg. Hỏi trung bình từng bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Trả lời:

Tóm tắt bài bác toán:

*

Bài giải:

Đổi 5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình từng bao gạo trọng lượng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg


Từ khóa search kiếm: giải vở bài xích tập toán 4 tập 1, giải bài bác 49 toán 4 tập 1, rèn luyện chung trang 57, VBT toán lớp 4, giải bài 48 trang 57 vở bài bác tập toán 4 tập 1.

Bình luận


Giải bài bác tập hầu hết môn không giống
Giải sgk lớp 4
Giải sgk giờ đồng hồ Việt 4 tập 1
Giải sgk giờ đồng hồ Việt 4 tập 2
Giải sgk toán lớp 4
Giải sgk giờ anh 4 - tập 1
Giải sgk tiếng anh 4 - tập 2
Giải sgk lịch sử hào hùng 4
Giải sgk địa lí 4
Giải sgk đạo đức lớp 4
Giải sgk lớp 4 VNEN
Giải sgk giờ đồng hồ việt 4 tập 1 VNEN
Giải sgk giờ việt 4 tập 2 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 1 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 2 VNEN
Giải sgk kỹ thuật 4 VNEN
Giải sgk lịch sử dân tộc và địa lí 4 VNEN

Trắc nghiệm lớp 4


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Việt 4
Trắc nghiệm toán 4
Trắc nghiệm tiếng anh 4
Tài liệu xem thêm lớp 4

Tuyển tập bài bác văn chủng loại lớp 4Giải sgk toán giờ Anh 4Các dạng toán lớp 4 thường gặp


Giải VBT lớp 4


Giải vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 1
Giải vở BT giờ Việt 4 tập 2
Giải vở BT toán lớp 4 tập 1
Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4


BT vào ngày cuối tuần toán 4
BT vào ngày cuối tuần tiếng anh 4
BT vào ngày cuối tuần tiếng việt 4
*Xem thêm: Giải Bài 19 Trang 61 Sgk Toán 7 Tập 1 9 Trang 61, Giải Bài 19 Trang 61

Kết nối: