*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 7 bài xích 5: luyện tập


cài đặt xuống 3 430 0

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 7 bài xích 5: Luyện tậphay, cụ thể giúp học tập sinh thuận tiện xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập trong VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài xích 5: Luyện tập

Video giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 7 bài bác 5: Luyện tập

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 7 bài xích 1:Tính cực hiếm của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu 5 × a cùng với a = 9

Giá trị của biểu thức 5 × a cùng với a = 9 là 5 × a = 5 × 9 = 45

a) b × 7 cùng với b = 8……………………………

b) 81: c với c = 9……………………………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 5

Lời giải

a) b × 7 cùng với b = 8

Giá trị của biểu thức b × 7 cùng với b = 8 là b × 7 = 8 × 7 = 56.

b) 81 : c với c = 9

Giá trị của biểu thức 81 :c cùng với c = 9 là 81 : c =81 : 9 = 9.

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 7 bài bác 2:Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

10 × a

10 × 4 = 40

a × 17

a + 181

Lời giải

a

4

7

9

10 × a

10 × 4 = 40

10 × 7 = 70

10× 9 = 90

a × 17

4 × 17 = 68

7 × 17 = 119

9 × 17 = 153

a + 181

4 + 181 = 185

7 + 181 = 188

9 + 181 = 190

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 7 bài xích 3:Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

a

b

9cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

Lời giải

Cạnh hình vuông

a

b

9cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

a × 4

b × 4

9 × 4 (cm)

131×4 (dm)

73 × 4 (m)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 7 bài xích 4:Bạn trọng điểm ra ga tp. Hà nội và khắc ghi giờ tàu như sau:

Trên tàu

Xuất phân phát từ gà thủ đô lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

S1

8 tiếng 30 phút

32 giờ

Ga Hòa Hưng (16 tiếng 30 phút)

S2

10 tiếng 40 phút

36 giờ

Ga Hòa Hưng(22 giờ đồng hồ 40 phút)

V4

21 giờ trăng tròn phút

8 giờ

Vinh (5 giờ trăng tròn phút)

Em hãy viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) Tàu S1 khởi nguồn từ ga hà nội thủ đô lúc ... Giờ đồng hồ ... Phút. Sau ... Giờ đã tới ga Hòa Hưng (Thành Phố hồ nước Chí Minh) cơ hội ... Giờ ... Phút.

b) Tàu V4 khởi nguồn từ ga thủ đô lúc ... Giờ ... Phút cùng tới Vinh thời gian ... Tiếng ... Phút.

c) nếu như tàu S2 xuất phát từ ga thành phố hà nội lúc 10 tiếng 40 phút ngày một tháng 6 năm 2000 thì tàu đang tới ga Hòa Hưng thời gian ... Giờ ... Phút ngày ... Mon ... Năm 2000.

Lời giải

a) Tàu S1 khởi đầu từ ga hà thành lúc 8 giờ đồng hồ 30 phút. Sau 32 giờ vẫn tới ga Hòa Hưng ( tp Hồ Chí Minh) thời điểm 16 tiếng 30 phút.

b) Tàu V4 bắt đầu từ ga thành phố hà nội lúc 21giờ trăng tròn phút và tới Vinh thời điểm 5 giờ trăng tròn phút.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 8 Bài 4, Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 5 Bài 4

c) nếu tàu S2 bắt nguồn từ ga thành phố hà nội lúc 10 giờ 40 phút ngày 1 tháng 6 năm 2000 thì tàu vẫn tới ga Hòa Hưng cơ hội 22 giờ đồng hồ 40 phút ngày 2 mon 6 năm 2000.