Vở bài xích tập Toán lớp 4 bài xích 57: Nhân một vài với một hiệu tập 1 trang 67 được hijadobravoda.com sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong bài bác chi tiết, gọn gàng giúp những em ráng được cách triển khai phép nhân một trong những với một hiệu, nhân một hiệu với 1 số; cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm học tốt trong công tác học lớp 4. Mời các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 57


1. Vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 - Câu 1

Tính

a) 645 × (30 – 6) = ……………

= ……………

= ……………

278 × (50 – 9) = ……………

= ……………

= ……………

b) 137 × 13 - 137 × 3 = ……………

= ……………

= ……………

538 × 12 - 538 × 2 = ……………

= ……………

= ……………

Phương pháp giải

Áp dụng công thức : a × b – a × c = a × (b – c).

Đáp án và gợi ý giải


Tính

a) 645 × (30 – 6) = 645 × 30 - 645 × 6

= 19350 – 3870

= 15480

278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

= 13900 – 2502

= 11398

b) 137 × 13 - 137 × 3 = 137 × (13 – 3)

= 137 × 10

= 1370

538 × 12 - 538 × 2 = 538 × (12 – 2)

= 538 × 10

= 5380

2. Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 - Câu 2

Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp bố có 280 học tập sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp tứ mua nhiều hơn khối lớp ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải

Cách 1:

- tìm số quyển vở khối lớp tứ đã cài = số quyển vở 1 học sinh mua × số học viên khối lớp Bốn.

- tra cứu số quyển vở khối lớp cha đã cài = số quyển vở 1 học viên mua × số học viên khối lớp Ba.

- tra cứu số quyển vở khối lớp bốn mua nhiều hơn = số quyển vở khối lớp tư đã cài đặt – số quyển vở khối lớp ba đã mua.

Cách 2 :

- tìm hiệu số học sinh của khối lớp bốn và khối lớp Ba.

- kiếm tìm số quyển vở khối lớp bốn mua nhiều hơn =số quyển vở 1 học sinh mua × hiệu số học sinh của khối lớp bốn và khối lớp Ba.

Tóm tắt:


Phương pháp giải

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở khối lớp tư mua là:

340 x 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp cha mua là:

280 x 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp tứ mua nhiều hơn thế khối lớp ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn thế nữa khối lớp bố là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp tứ mua nhiều hơn nữa khối lớp cha là:

9 x 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

3. Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 - Câu 3

Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe pháo lửa chở được 480 bao gạo, từng bao gạo khối lượng 50kg. Hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn thế nữa một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Phương pháp giải

- tra cứu hiệu số bao gạo chở được của toa xe lửa và ô tô.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 42, Luyện Tập: Dẫn Xuất Halogen, Ancol Và Phenol

- kiếm tìm số gạo toa xe pháo lửa chở nhiều hơn thế một ô tô = cân nặng của 1 bao gạo × hiệu số bao gạo chở được của toa xe cộ lửa và ô tô.

Tóm tắt:

Đáp án và khuyên bảo giải

Bài giải

Một toa xe cộ lửa chở nhiều hơn thế một xe hơi số bao gạo là :

480 – 50 = 430 (bao gạo)

Một toa xe cộ lửa chở nhiều hơn nữa một xe hơi số tạ gạo là :

430 × 50 = 21500 (kg)

21500kg = 215 tạ

Đáp số : 215 tạ

4. Nhân một số với một hiệu

Bài tiếp theo: Vở bài xích tập Toán lớp 4 bài xích 58: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 4 bài bác 57: Nhân một số trong những với một hiệu được hijadobravoda.com share trên đây. Mong muốn với tư liệu này sẽ giúp ích cho những em bao gồm thêm tài liệu tham khảo, rèn luyện giải dạng Toán về về số từ nhiên, nhân một trong những với một hiệu, nhân một hiệu với 1 số, cách tính nhanh, tính nhẩm, tính quý hiếm biểu thức những dạng Toán tất cả lời văn, sẵn sàng cho những bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 4. Chúc các em học tốt, xung quanh việc xem thêm tài liệu trên những em cũng đều có thể đọc thêm Lý thuyết Toán lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Tập 1, luyện tập Toán Lớp 4, bài xích Tập vào buổi tối cuối tuần Lớp 4 được hijadobravoda.com soạn nhé