n102022220
n × 78780
Đáp án:
n102022220
n × 787801560171617160

Bài 3 trang 70 VBT Toán 4 Tập 1: Một cửa hàng bán được 16 kilogam gạo tẻ có giá 13800 đồng 1kg cùng 14 kg gạo nếp có giá 16200 đồng 1 kg. Hỏi sau thời điểm bán số gạo trên siêu thị đó vẫn thu về toàn bộ bao nhiêu tiền?

Đáp án:

Tóm tắt:
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 60

*

Bài giải

Số tiền mà siêu thị thu về từ chào bán gạo tẻ là:

13800 × 16 = 220800 (đồng)

Số chi phí mà shop thu về từ buôn bán gạo nếp là:

16200 × 14 = 226800 (đồng)

Tổng số tiền mà shop thu về là:

220800 + 226800 = 447600 (đồng)

Đáp số: 447600 (đồng)

Bài 4 trang 70 VBT Toán 4 Tập 1: Khối những lớp Một, Hai, bố có toàn bộ 16 lớp, mỗi lớp trung bình tất cả 32 học sinh. Khối lớp Bốn, Năm gồm 16 lớp, từng lớp trung bình gồm 30 học tập sinh. Tính số học viên của cả 5 khối?

Đáp án:

Tóm tắt

Khối Một, Hai, ba có tất cả 16 lớp

Trung bình học viên 1 lớp là: 32 học tập sinh

Khối Bốn, Năm tất cả 16 lớp

Trung bình có: 30 học tập sinh

Cả 5 khối có: ……. Học sinh?

Bài giải

Số học sinh học trong số khối 1,2,3 là:

16 × 32 = 512 (học sinh)

Số học viên học các khối Bốn, Năm là:

16 × 30 = 480 (học sinh)

Tổng số học viên của cả 5 khối là:

480 + 512 = 992 (học sinh)

Đáp số: 992 học tập sinh

Bài trước:
Bài 59. Nhân số tất cả hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài tiếp: Bài 61. Trình làng nhân nhẩm số tất cả hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)


Xem thêm: Hình Xăm Về Xe Độ Hot Rod - Kết Quả Cho Hình Xăm Xe Độ

Giải Vở bài bác tập Toán 4

Giải VBT Toán 4 Tập 1

Chương 1: Số trường đoản cú nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượngBài 1. Ôn tập những số mang đến 100 000 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 2. Ôn tập những sô đến 100 000 (tiếp theo) (trang 4 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 3. Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) ( trang 5 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 4. Biểu thức gồm chứa một chữ (trang 6 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 5. Luyện tập (trang 7 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 6. Các số có 6 chữ số (trang 8 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 7. Rèn luyện ( trang 9 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 8. Hàng cùng lớp (trang 10 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 9. So sánh các số có không ít chữ số (trang 11 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 10. Triệu và lớp triệu (trang 12 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 11. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 13 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 12. Luyện tập (trang 14 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 13. Luyện tập (trang 15 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 14. Dãy số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 15. Viết số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân (trang 17 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 16. So sánh và xếp đồ vật tự những số tự nhiên (trang 18 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 17. Rèn luyện (trang 19 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 18. Yến, tạ, tấn (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 1)Bài 19. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng (trang 21 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 20. Giây, vắt kỉ (trang 22 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 21. Rèn luyện (trang 23 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 22. Search số trung bình cùng (trang 24 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 23. Luyện tập (trang 25 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 24. Biểu đồ (trang 26 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 25. Biểu vật dụng (tiếp theo) (trang 27 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 26. Rèn luyện (trang trang 29 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 27. Luyện tập chung (trang 31 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 28. Tự kiểm soát (trang 33 VBT Toán 4 Tập 1)Chương 2: tư phép tính với các số tự nhiên. Hình họcBài 29. Phép cùng (trang 35 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 30. Phép trừ (trang 36 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 31. Luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 32. Biểu thức gồm chứa nhì chữ (trang 38 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 33. đặc điểm giao hoán của phép cùng (trang 39 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 34. Biểu thức bao gồm chứa bố chữ (trang 40 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 35. Tính chất phối hợp của phép tính cộng (trang 41 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 36. Luyện tập (trang 42 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 37. Tìm hai số khi biết tổng cùng hiệu của nhị số đó (trang 43 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 38. Rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 39. Rèn luyện chung (trang 45 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 40. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 46 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 41. Hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 47 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 42. Hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song (trang 49 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 43. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc (trang 51 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 44. Vẽ hai tuyến đường thẳng tuy vậy song (trang 52 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 53 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông (trang 54 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 47. Rèn luyện (trang 55 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 48. Luyện tập chung (trang 57 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 49. Nhân một số với một chữ số (trang 59 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 50. đặc điểm giao hoán của phép nhân (trang 60 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 51. Nhân số 10, 100, 1000,... Chia cho số 10, 100, 1000,... (trang 61 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 52. Tính chất phối hợp của phép nhân (trang 62 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 53. Nhân với số gồm tận cùng là chữ số 0 (trang 63 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 54. Đề - xi - mét vuông (trang 64 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 55. M2 (trang 65 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 56. Nhân một số với một tổng (trang 66 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 57. Nhân một trong những với một hiệu (trang 67 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 58. Rèn luyện (trang 68 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 59. Nhân số có hai chữ số (trang 69 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 60. Luyện tập (trang 70 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 61. Reviews nhân nhẩm số có hai chữ số cùng với 11 (trang 71 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 62. Nhân với số với cha chữ số ( trang 72 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 63. Nhân cùng với số có bố chữ số (trang 73 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 64. Rèn luyện (trang 74 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 65. Luyện tập chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 66. Chia một tổng cho một trong những ( trang 77 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 67. Phân chia cho số có một chữ số (trang 78 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 68. Rèn luyện (trang 79 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 69. Chia một trong những cho một tích ( trang 80 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 70. Chia một tích cho một số (trang 81 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 71. Phân chia hai số tận cùng là chữ số 0 (trang 82 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 72. Phân tách cho số có hai chữ số (trang 83 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 73. Phân chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 74. Rèn luyện (trang 85 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 75.Chia cho số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) (trang 86 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 76. Rèn luyện (trang 87 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 77. Thương có chữ số 0 (trang 88 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 78. Phân chia cho số có tía chữ số (trang 89 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 79. Rèn luyện (trang 90 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 80. Phân chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 81. Luyện tập (trang 92 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 82. Luyện tập chung (trang 91 VBT Toán 4 Tập 1)Bài 83. Tự kiểm tra ( trang 94 VBT Toán 4 Tập 1)

Giải VBT Toán 4 Tập 2

Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3 - trình làng Hình bình hànhBài 84: dấu hiệu chia hết đến 2 (trang 3 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 85: tín hiệu chia hết mang lại 5 (trang 4 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 86: rèn luyện (trang 5 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 87: dấu hiệu chia hết cho 9 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 88: tín hiệu chia hết đến 3 (trang 6 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 89: rèn luyện (trang 7 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 90: luyện tập chung (trang 8 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 91: Ki-lô-mét vuông (trang 9 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 92: rèn luyện (trang 10 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 93: Hình bình hành ( trang 11 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 94: diện tích s hình bình hành (trang 12 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 95: luyện tập (trang 13 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 4: Phân số - các phép tính cùng với phân số - reviews Hình thoiBài 96: Phân số (trang 15 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 97: Phân số cùng phép phân chia số thoải mái và tự nhiên (trang 16 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 98: Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 17 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 99: rèn luyện (trang 18 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 100: Phân số bằng nhau ( trang 19 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 101: Rút gọn gàng phân số (trang đôi mươi VBT Toán 4 Tập 2)Bài 102: luyện tập (trang 21 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 103: Quy đồng chủng loại số những phân số (trang 22 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 104: Quy đồng chủng loại số các phân số (Tiếp theo) (trang 23 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 105: luyện tập (trang 24 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 106: rèn luyện chung (trang 26 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 107: đối chiếu hai phân số cùng mẫu mã số (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 108: rèn luyện (trang 27 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 109: đối chiếu hai phân số khác mẫu mã số (trang 28 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 110: rèn luyện (trang 30 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 111: rèn luyện chung (trang 32 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 112: luyện tập chung (trang 33 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 113: luyện tập chung (trang 34 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 114: Phép cùng phân số (trang 35 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo) (trang 36 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 116: luyện tập (trang 37 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 117: rèn luyện (trang 38 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 118: Phép trừ phân số (trang 39 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) (trang 40 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 120: luyện tập (trang 41 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 121: luyện tập chung (trang 42 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 122: Phép nhân phân số (trang 43 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 123: rèn luyện (trang 44 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 124: luyện tập (trang 45 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 125: tra cứu phân số của một trong những (trang 46 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 126: Phép chia phân số (trang 47 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 127: luyện tập (trang 48 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 128: luyện tập (trang 49 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 129: rèn luyện chung (trang 50 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 130: luyện tập chung (trang 51 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 131: rèn luyện chung (trang 53 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 132: luyện tập chung (trang 54 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 133: Hình thoi (trang 56 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 134: diện tích s hình thoi (trang 57 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 135: luyện tập (trang 58 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 136: rèn luyện chung (trang 60 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số - Tỉ lệ phiên bản đồBài 137: giới thiệu tỉ số (trang 61 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 138: Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ số của hai số kia (trang 62 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 139: rèn luyện (trang 64 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 140: rèn luyện (trang 65 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 141: luyện tập chung (trang 67 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 142: Tìm hai số lúc biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó (trang 69 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 143: rèn luyện (trang 70 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 144: rèn luyện (trang 71 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 145: luyện tập chung (trang 73 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 146: rèn luyện chung (trang 75 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 147: Tỉ lệ phiên bản đồ (trang 77 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (trang 79 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 149: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (Tiếp theo) (trang 80 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 150: thực hành (trang 81 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 151: thực hành (Tiếp theo) (trang 82 VBT Toán 4 Tập 2)Chương 6: Ôn tậpBài 152: Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (trang 83 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 153: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 84 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 154: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo) (trang 85 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 155: Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (trang 87 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 156: Ôn tập về các phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo) (trang 88 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 157: Ôn tập về những phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo) (trang 89 VBT Toán 4 Tập 20)Bài 158: Ôn tập về biểu trang bị (trang 90 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 159: Ôn tập về phân số (trang 92 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 160: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (trang 93 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 161: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 95 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 97 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo) (trang 98 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 164: Ôn tập về đại lượng (trang 99 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 101 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 167: Ôn tập về hình học (trang 102 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo) (trang 105 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 169: Ôn tập về search số trung bình cùng (trang 106 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 170: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó ( trang 108 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 171: Ôn tập về tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu với tỉ số của nhị số kia (trang 110 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 172: luyện tập chung (trang 111 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 173: luyện tập chung (trang 113 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 174: rèn luyện chung (trang 115 VBT Toán 4 Tập 2)Bài 175: Tự kiểm soát (trang 117 VBT Toán 4 Tập 2)