Giải vở bài xích tập toán lớp 4 tập 1, giải đáp giải chi tiết bài 75: phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo). Hi vọng, trải qua các bài xích giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và đạt hiệu quả cao trong các bài thi.


Câu 1: Trang 86 - vbt toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

69104 : 56

60116 : 28

32570 : 24

Trả lời:

*

Câu 2: Trang 86 - vbt toán 4 tập 1

Tính quý giá của biểu thức:

a) 12054 : (45 + 37)

b) 30284 : (100 - 33)

Trả lời:

a) 12054 : (45 + 37) = 12054 : 82 = 147

b) 30284 : (100 - 33) = 30284 : 67 = 452

Câu 3: Trang 86 - vbt toán 4 tập 1

a) Viết số phù hợp vào ô trống:

Thời gianSố ngày có tác dụng việcSố sản phẩm
Tháng 4224700
Tháng 5235170
Tháng 6225875
Cả bố tháng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 75

.

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình từng ngày làm được ... Sản phẩm.

Xem thêm: Giải Bài 8 Sgk Toán 8 Tập 2 Trang 10 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 8 Trang 10

Trả lời:

a)

Thời gianSố ngày làm cho việcSố sản phẩm
Tháng 4224700
Tháng 5235170
Tháng 6225875
Cả ba tháng6715745

b) Trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm.


Từ khóa search kiếm: vbt toán 4 tập 1, giải bài xích 75 vbt toán 4, phân chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo)

Bình luận


Giải bài tập hồ hết môn không giống
Giải sgk lớp 4
Giải sgk giờ đồng hồ Việt 4 tập 1
Giải sgk giờ Việt 4 tập 2
Giải sgk toán lớp 4
Giải sgk giờ đồng hồ anh 4 - tập 1
Giải sgk giờ anh 4 - tập 2
Giải sgk lịch sử hào hùng 4
Giải sgk địa lí 4
Giải sgk đạo đức nghề nghiệp lớp 4
Giải sgk lớp 4 VNEN
Giải sgk giờ đồng hồ việt 4 tập 1 VNEN
Giải sgk giờ việt 4 tập 2 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 1 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 2 VNEN
Giải sgk kỹ thuật 4 VNEN
Giải sgk lịch sử và địa lí 4 VNEN

Trắc nghiệm lớp 4


Trắc nghiệm giờ Việt 4
Trắc nghiệm toán 4
Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 4
Tài liệu tham khảo lớp 4

Tuyển tập bài văn chủng loại lớp 4Giải sgk toán giờ đồng hồ Anh 4Các dạng toán lớp 4 thường gặp


Giải VBT lớp 4


Giải vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 1
Giải vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 2
Giải vở BT toán lớp 4 tập 1
Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4


BT vào cuối tuần toán 4
BT cuối tuần tiếng anh 4
BT vào buổi tối cuối tuần tiếng việt 4
*

Kết nối: