Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 4 bài bác 90 : luyện tập chung với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong những số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 90

a) những số phân chia hết mang đến 2 là: ………………………

b) các số phân tách hết cho 5 là: ………………………

c) các số phân chia hết cho 3 là: ………………………

d) các số chia hết mang lại 9 là: ………………………

Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3:

- những số tất cả chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết đến 2.

- những số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5.

- Các số bao gồm tổng những chữ số phân tách hết đến 9 thì chia hết mang lại 9.

- các số gồm tổng các chữ số phân tách hết cho 3 thì phân tách hết mang đến 3.

Lời giải bỏ ra tiết:

Trong các số 676 ; 984 ; 6705 ; 2050 ; 3327 ; 57 663.

a) các số phân tách hết đến 2 là: 676 ; 984 ; 2050.

b) những số phân chia hết đến 5 là: 6705 ; 2050.

c) các số chia hết đến 3 là: 984 ; 6705 ; 3327 ; 57663.

d) các số chia hết mang lại 9 là: 6705 ; 57 663.


bài xích 2

Viết tiếp vào khu vực chấm:

Trong các số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) các số chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là : ……………………

b) các số phân tách hết cho tất cả 3 cùng 2 là: ………………………

c) Số chia hết cho tất cả 2 ; 3 ; 5 cùng 9 là: ……………………

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3:

- những số bao gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia hết mang lại 2.

- các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân tách hết mang lại 5.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì phân chia hết cho tất cả 2 và 5.

- Các số tất cả tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết mang đến 9.

- các số bao gồm tổng những chữ số chia hết đến 3 thì phân chia hết mang lại 3.

Lời giải chi tiết:

Trong các số 48 432 ; 64 620 ; 3560 ; 81 587.

a) các số phân chia hết cho cả 2 và 5 là : 64 620 ; 3560.

b) các số phân chia hết cho cả 3 với 2 là: 48 432 ; 64 620.

c) Số phân tách hết cho cả 2 ; 3 ; 5 với 9 là: 64 620.


bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống, sao cho :

*

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3:

- những số bao gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia hết mang đến 2.

- các số có chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì phân tách hết cho 5.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Đại Cương Về Kim Loại Có Lời Giải Đầy Đủ Và Chi Tiết Ccbook

- Các số bao gồm tổng những chữ số chia hết mang đến 9 thì phân chia hết đến 9. 

- những số có tổng các chữ số chia hết đến 3 thì chia hết mang đến 3.

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 4

Viết số thích hợp vào khu vực chấm sao để cho số đó:

a) phân tách hết mang lại 2 và chia hết mang lại 5 : 23

*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo
*


*
*
*

*
*
nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi
nhờ cất hộ Hủy bỏ


Liên hệ cơ chế