Với giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 13, 14 bài bác 95: Luyện tập cụ thể được Giáo viên các năm tay nghề biên soạn bám quá sát nội dung vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2 góp học sinh thuận lợi xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài bác tập môn Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 13


Giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 bài xích 95: Luyện tập

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 4 trang 13, 14 bài bác 95: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 4trang 13 bài bác 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Hình có diện tích lớn độc nhất vô nhị là:

A. Hình (1)

B. Hình (2)

C. Hình (3)

Lời giải:

Diện tích hình 1 là: 5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình 2 là: 20cm2

Diện tích hình 3 là: 4 × 6 = 24 (cm2)

Vậy hình có diện tích s lớn độc nhất là hình 1.

Chọn A.

Xem thêm: Giải Bài 14 Trang 9 Sgk Toán 8 Tập 1 4 Trang 9 Sgk Toán 8 Tập 1

Vở bài xích tập Toán lớp 4trang 13 bài bác 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Hình bình hành

Chu vi

(1)

20 cm

(2)

(3)

(4)

Lời giải:

Chu vi hình (1) là:

(6 + 4) × 2 = 20 (cm)

Chu vi hình (2) là:

(5 + 3) × 2 = 16 (cm)

Chu vi hình (3) là:

(4 + 4) × 2 = 16 (cm)

Chu vi hình (4) là:

(5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Hình bình hành

Chu vi

(1)

20 cm

(2)

16cm

(3)

16cm

(4)

18cm

Vở bài bác tập Toán lớp 4trang 14 bài xích 3: Viết vào ô trống (theo mẫu):

Hình bình hành

(1)

(2)

(3)

Cạnh đáy

4cm

14cm

Chiều cao

34cm

24cm

Diện tích

136cm2

182cm2

360cm2

Lời giải:

Hình bình hành

(1)

(2)

(3)

Cạnh đáy

4cm

14cm

15cm

Chiều cao

34cm

13cm

24cm

Diện tích

136cm2

182cm2

360cm2

Vở bài tập Toán lớp 4trang 14 bài 4:Cho hình H tạo vị hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như mẫu vẽ bên. Tính diện tích s hình H.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình (H) là:

12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 15 bài 96: Phân số

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 16 bài 97: Phân số và phép phân tách số tự nhiên

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 17 bài xích 98: Phân số với phép chia số tự nhiên (Tiếp theo)