*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 35 bài xích 29: Phép cộng hay, cụ thể giúp học tập sinh tiện lợi xem với so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 4 trang 35 bài xích 29: Phép cộng

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 4 trang 35 bài 29: Phép cộng

Vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 35 bài bác 1: Đặt tính rồi tính:

2875 + 3219 46375 +25408 769564 + 40526

Lời giải

+28753219    6094 +4637525408    71783 +769564  40526    810090

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 35 bài xích 2:Tìm x:

a) x – 425 = 625 b) x – 103 = 99

Lời giải

a) x – 425 = 625

x = 625 + 425

x = 1050

b) x – 103 = 99

x = 99 + 103

x = 202

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 35 bài xích 3:Xã yên ổn Bình gồm 8545 người, xã im Hòa tất cả 9628 người. Hỏi cả nhì xã tất cả bao nhiêu người?

Tóm tắt:

Lời giải

Cả nhì xã tất cả số bạn là:

8545 + 9628 = 18173 (người)

Đáp số: 18173 người

Vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 35 bài 4:Vẽ theo mẫu:

Lời giải


Lý thuyết Phép cộng

a)48352+21026=?

Cộng theo trang bị tự từ đề nghị sang trái:

2 cộng 6 bởi 8, viết 8.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 35

5 cộng 2 bởi 7, viết 7.

3 cộng 0 bởi 3, viết 3.

8 cộng 1 bằng 9, viết 9.

4 cộng 2 bởi 6, viết 6.

+483522102669378

48352+21026=69026

b)367859+541728=?

Cộng theo sản phẩm công nghệ tự từ đề xuất sang trái:

9 cùng 8 bởi 17, viết 7 lưu giữ 1.

5 cùng 2 bằng 8, thêm một bằng 8, viết 8

8 cùng 7 bằng 15, viết 5 ghi nhớ 1.

7 cộng 1 bằng 8, thêm một bằng 9 viết 9.

Xem thêm: Hình Thang Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Bài 2 : Nhân Đa Thức Với Đa Thức

6 cùng 4 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1.

3 cùng 5 bởi 8, thêm một bằng 9, viết 9

+367859541728909587

367859+541728=909587


Bài giảng Toán lớp 4 trang 35 bài 29: Phép cộng


Tài liệu tất cả 3 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui tươi tải xuống
cài đặt xuống