Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

1. Tính :

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Tìm x, biết:

a) \(x + 527 = 1892\) b) \(x – 631 = 361\)

c) \(x \times 5 = 1085\) d) \(x:5 = 187\)

4. Trong buổi đồng diễn thể dục, các bạn học sinh xếp thành các hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?

1. Tính

*

2. Nối (theo mẫu):

*

3. Tìm x, biết:

a)

\(\eqalign{& x + 527 = 1892 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 1892 – 527 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \,= 1365 \cr} \)Quảng cáo

b)

\(\eqalign{ & x – 631 = 361 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 361 + 631 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 992 \cr} \)

 c)

\(\eqalign{ & x \times 5 = 1085 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\, = 1085:5 \cr & x\,\,\,\,\,\,\,\, = 217 \cr} \)

 d)

\(\eqalign{ & x:5 = 187 \cr & x\,\,\,\,\,\,\, = 187 \times 5 \cr & x\,\,\,\,\,\,\, = 935 \cr} \)

4. Tóm tắt

*

Số học sinh có trong một hàng là:

64 : 4 =16 ( học sinh )

Số học sinh có trong 6 hàng là :

16 6 = 96 ( học sinh )

Đáp số: 96 học sinh


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 vở bài tập Toán 4 tập 1: Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 6 vở bài tập môn Toán 4 tập 1: Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê: Văn...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 5


Em hãy lấy một số dẫn chứng để nêu rõ Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà khoa học lớn dưới thời Hậu Lê. Văn...
Bài 1 trang 38 Sử 4: Nhà Trần thành lập
Bài 1 trang 38 SGK Lịch sử 4: Nhà Trần thành lập. Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?...
Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà Lạt ở độ cao khoảng...
Thành phố Đà Lạt - Dựa vào hình 1 ở bài 5 và vốn hiểu biết, em hãy trả lời câu hỏi sau: Đà...
Chính tả bài tuổi ngựa, Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ
Kéo co - Chính tả bài tuổi ngựa. Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ...
Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu theo lời của em, Em hãy kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực...

Xem thêm: Out Trên Facebook La Gì ? Ý Nghĩa Trào Lưu Ao Trình Facebook


Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Kể lại câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu theo lời của em. Em hãy kể...