*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 4: Biểu thức tất cả chứa một chữ


cài xuống 2 618 1

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 4: Biểu thức tất cả chứa một chữhay, chi tiết giúp học sinh thuận lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập vào VBT Toán 4. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 bài bác 4: Biểu thức có chứa một chữ

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 4 trang 6 bài 4: Biểu thức tất cả chứa một chữ

Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 6 bài xích 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

a) ví như a = 10 thì 65 + a = 65 + … =…

Giá trị của biểu thức 65 + a cùng với a = 10 là ………….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 6

b) ví như b = 7 thì 185 – b = 185 - … = …..

Giá trị của biểu thức 185 – b với b = 7 là …………

c) nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + …. = ……..

Giá trị của biểu thức với m = 6 thì 423 + m với m = 6 là ……….

d) nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ….=………

Giá trị của biểu thức 185 : n cùng với n = 5 là ……..

Lời giải

a) ví như a = 10 thì 65 + a = 65 + 10 = 75.

Giá trị của biểu thức 65 + a cùng với a = 10 là 75.

b) nếu như b = 7 thì 185 – b = 185 – 7 = 178.

Giá trị của biểu thức 185 – b cùng với b = 7 là 178.

c) nếu m = 6 thì 423 + m = 423 + 6 = 429.

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 là 429.

d) trường hợp n = 5 thì 185 : n = 185 : 5 = 37.

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là 37.

Vở bài xích tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 2: Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là ……….

b) quý giá của biểu thức 860 – b với b = 500 là ……….

c) cực hiếm của biểu thức 200 + c với c = 4 là ………..

d) cực hiếm của biểu thức 600 – x cùng với x = 300 là ………..

Lời giải

a) giá trị của biểu thức 370 + a cùng với a = 20 là 390.

b) quý hiếm của biểu thức 860 – b cùng với b = 500 là 360.

c) cực hiếm của biểu thức 200 + c cùng với c = 4 là 204.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Mặt Phẳng Đến Mặt Phẳng Trong Không Gian

d) quý hiếm của biểu thức 600 – x cùng với x = 300 là 300.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 3: Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

a

5

10

20

25 + a

25 + 5 = 30

b)

c

2

5

10

296 – c

296 – 2 = 294

Lời giải

a)

a

5

10

20

25 + a

25 + 5 = 30

25 + 10 =35

25 + trăng tròn =45

b)

c

2

5

10

296 – c

296 – 2 = 294

296 – 5 = 291

296 – 10 = 286


Lý thuyết Biểu thức bao gồm chứa một chữ

Ví dụ: Lan có cha quyển vở, mẹ Lan nếm nếm thêm ... Quyển vở. Lan có tất cả ... Quyển vở