Câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 bài xích 129 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) (4 over 9:5 over 7) b) (1 over 3:1 over 4)

(5 over 7:4 over 9) (1 over 4:1 over 3)

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: (2 over 3:5 = 2 over 3 imes 5 = 2 over 15)

a) (7 over 8:2) b) (1 over 2:3) c) (4 over 3:5) d) (1 over 3:5)

3. Tính:

a) (3 over 4 imes 5 over 6 – 1 over 6) b) (1 over 2 + 1 over 3:1 over 4)

4. Một người bán hàng chia hồ hết (3 over 10) kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 129

a) (4 over 9:5 over 7 = 4 over 9 imes 7 over 5 = 28 over 45) b) (1 over 3:1 over 4 = 1 over 3 imes 4 over 1 = 4 over 3)

(5 over 7:4 over 9 = 5 over 7 imes 9 over 4 = 45 over 28) (1 over 4:1 over 3 = 1 over 4 imes 3 over 1 = 3 over 4) pr - Advertisements


2. 

a) (7 over 8:2 = 7 over 8 imes 2 = 7 over 16) b) (1 over 2:3 = 1 over 2 imes 3 = 1 over 6)

c)(4 over 3:5 = 4 over 3 imes 5 = 4 over 15) d) (1 over 3:5 = 1 over 3 imes 5 = 1 over 15)

3.

a) (3 over 4 imes 5 over 6 – 1 over 6 = 15 over 24 – 1 over 6 = 15 – 4 over 24 = 11 over 24)

b) (1 over 2 + 1 over 3:1 over 4 = 1 over 2 + 1 over 3 imes 4 over 1 = 1 over 2 + 4 over 3 = 3 + 8 over 6 = 11 over 6)

4. Nắm tắt

*

Số gam kẹo có trong mỗi túi là:

( 3 over 10) : 3 = ( 3 over 10) x (1 over 3) = (1 over 10) (kg) = 100 (g)

Đáp số: 100g


Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 2: bài xích 127+128. Luyện tập
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài 129+130+131+132. Luyện tập chung
Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo - Advertisements


Danh sách bài xích tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 Vở bài bác tập Toán 4 tập 2: bài bác 129+130+131+132. Luyện tập chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 53 VBT Toán 4 tập 2: bài bác 129+130+131+132. Rèn luyện chung
Câu 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2: bài 129+130+131+132. Luyện tập chung

Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Soạn bàivua tàu thủy: Bạch Thái bưởi – giờ Việt lớp 4
Vua tàu thủy Bạch Thái bưởi - Soạn bài xích :vua tàu thủy: Bạch Thái Bưởi. Câu 1. Trước lúc mở doanh nghiệp vận tải...
Tả anh xin chào mào, . Chiếc anh kính chào mào, dáng ăn uống chơi bất tử đến thế và lại tử tế. Không nên chỉ có thể trông...
Tả đồ gia dụng nuôi trong vườn thú - Tập làm cho văn lớp 4 - Tả anh xin chào mào. Dòng anh chào mào, dáng nạp năng lượng chơi...
Vào giai đoạn nào cây lúa buộc phải nhiều nước? bài xích 58: nhu cầu nước của thực vật
Vào giai đoạn nào cây lúa đề xuất nhiều nước?: bài bác 58: nhu cầu nước của thực vật. Vào quy trình nào cây lúa cần...
Câu 3 trang 12 VBT Địa lớp 4: bài bác 2. Một trong những dân tộc nghỉ ngơi Hoàng Liên Sơn
Câu 3 trang 12 Vở bài xích tập Địa lí 4. Bài 2. Một số trong những dân tộc làm việc Hoàng Liên sơn Ghi tên những dân...

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 34 : Máy Phát Điện Xoay Chiều, Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 34


Bài 2 trang 38 SGK Sử 4: nhà Trần thành lập
bài 2 trang 38 SGK lịch sử hào hùng 4: bên Trần thành lập. Công ty Trần đã gồm có việc làm gì để củng cố, xây...