- Chọn bài bác -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số với phép chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số với phép phân tách số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng chủng loại số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: luyện tập chungBài 107: so sánh hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác chủng loại sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: rèn luyện chungBài 114: Phép cùng phân sốBài 115: Phép cộng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: rèn luyện chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: kiếm tìm phân số của một sốBài 126: Phép phân chia phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: luyện tập chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: luyện tập chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Tính

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: Tính:

*

Lời giải:

*

Bài 4 trang 53 VBT Toán 4 Tập 2: tín đồ ta cho 1 vòi nước tan vào bể chứa gồm nước. Lần đầu tiên chảy được
*
bể. Lần thiết bị hai tung thêm
*
bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Lời giải: