- Chọn bài xích -Bài 152: Ôn tập về số trường đoản cú nhiênBài 153: Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)Bài 154: Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (Tiếp theo)Bài 155: Ôn tập về các phép tính cùng với số từ bỏ nhiênBài 156: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 158: Ôn tập về biểu đồBài 159: Ôn tập về phân sốBài 160: Ôn tập về các phép tính cùng với phân sốBài 161: Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (Tiếp theo)Bài 162: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo)Bài 163: Ôn tập về những phép tính với phân số (Tiếp theo)Bài 164: Ôn tập về đại lượngBài 165: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)Bài 166: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo)Bài 167: Ôn tập về hình họcBài 168: Ôn tập về hình học (Tiếp theo)Bài 169: Ôn tập về search số mức độ vừa phải cộngBài 170: Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đóBài 171: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của hai số đóBài 172: rèn luyện chungBài 173: luyện tập chungBài 174: rèn luyện chungBài 175: trường đoản cú kiểm tra

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

Bài 1 trang 89 VBT Toán 4 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 89 VBT Toán 4 Tập 2: Tính

a) 39275 – 306 × 25

b) 6720 : 120 + 25 × 100

Lời giải:

a) 39275 – 306 × 24 = 39275 – 7650 = 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500 = 2556

Bài 3 trang 89 VBT Toán 4 Tập 2: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 – 47 × 63

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 – 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

Bài 4 trang 90 VBT Toán 4 Tập 2: giáo viên mua đôi mươi quyển truyện và một số trong những bút có tác dụng phần thưởng mang đến học sinh. Hiểu được giá tiền trung bình từng quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền thiết lập bút bằng
*
số tiền tải truyện. Hỏi cô giáo cài đặt phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Lời giải: