*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát Luật giao thông vận tải Luật giao thông vận tải


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 115

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 115, 116, 117 bài xích 174: luyện tập chung hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dàng xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 4 Bài 174. Luyện tập chung

Bài 1 trang 115 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Viết vào ô trống theo mẫu:

Đọc số

Viết số

Số bao gồm có

Bốn trăm sáu mươi tám ngàn một trăm bố mươi lăm

468 135

4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đối chọi vị

Năm triệu nhì trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn

Mười nhì triệu ko trăm chín mươi nghìn không trăm linh hai

Lời giải

Đọc số

Viết số

Số tất cả có

Bốn trăm sáu mươi tám ngàn một trăm cha mươi lăm

468 135

4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 solo vị

Năm triệu nhì trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn

5 254 704

5 triệu, 2 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 4 1-1 vị

Mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn ko trăm linh hai

12 090 002

1 chục triệu, 2 triệu, 9 chục nghìn, 2 solo vị

Bài 2 trang 115 vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2: Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a)

3 yến = ….kg;

1 yến 5kg = …. Kg;

50kg = …. Yến

b)

6 tạ = …. Kg;

2 tạ 25 kg = ….kg;

500kg = …. Tạ

9 tạ = …. Yến;

3 tạ 5 kg = ….kg;

1000kg = …. Tạ = …. Tấn

c)

1 tấn = ….kg;

2 tấn = ….kg;

5000kg = …. Tấn

1 tấn = ….

Xem thêm: Top 8 Hương Vị Tình Thân Phần 2 Tập 16 Trực Tiếp, Hương Vị Tình Thân

Tạ;

12 tấn = ….kg;

4 tấn 70 kg = ….kg

Lời giải

a)

3 yến = 30kg

1 yến 5kg = 15 kg;

50kg = 5 yến

b)

6 tạ = 600 kg;

2 tạ 25 kilogam = 225kg;

500kg = 5 tạ

9 tạ = 90 yến;

3 tạ 5 kilogam = 305kg;

1000kg = 10 tạ = 1 tấn

c)

1 tấn = 1000kg;

2 tấn = 2000kg;

5000kg = 5 tấn

1 tấn = 10 tạ;

12 tấn = 12000kg;

4 tấn 70 kg

Bài 3 trang 116 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2: Tính:

*

*

*

*

Lời giải

*

*

*

*

Bài 4 trang 116 vở bài xích tập Toán lớp 4 Tập 2: gồm 40 học viên đang tập hát, trong các số ấy số học sinh trai bằng 3/5số học viên gái. Hỏi gồm bao nhiêu học viên trai đang tập hát ?

Bài giải

Tổng số phần cân nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số học viên trai vẫn tập hát là:

40 : 8 × 3 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học tập sinh

Bài 5 trang 117 vở bài bác tập Toán lớp 4 Tập 2: Hình như thế nào có đặc điểm thích đúng theo thì viết vết (x) vào ô trống tướng mạo ứng: