Giải bài tập trang 33 bài rèn luyện chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết chữ số phù hợp vào ô trống sao cho...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 33


1. Viết chữ số phù hợp vào ô trống sao cho:

*

2. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

Một lũ gà tất cả 35 con gà trống cùng 51 con kê mái. Tổng số con kê trong lũ là …con.

a) Phân số chỉ phần con gà trống vào cả bọn gà là: ........

b) Phân số chỉ phần con gà mái vào cả bầy gà là: .........

3. Khoanh vào đều phân số bởi (7 over 9) :

(14 over 27;14 over 18;36 over 28;35 over 45)

4. Những phân số (35 over 63;35 over 58;24 over 54) viết theo sản phẩm tự từ bự đến nhỏ bé là:……..

5. Viết tiếp vào chố chấm:

 

*

a) Đo độ lâu năm đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ lâu năm đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) diện tích s hình bình hành ABCD là: …

Bài giải

1.

*

2.

Một đàn gà tất cả 35 con gà trống cùng 51 con gà mái. Tổng số kê trong bầy là 86 con.

Xem thêm: Top 19 Phát Âm Ơ Ngắn Và Ơ Dài, Bài 19: Phát Âm Tiếng Anh

a) Phân số chỉ phần gà trống vào cả bầy gà là: (35 over 86)

b) Phân số chỉ phần con kê mái trong cả đàn gà là: (51 over 86)

3. đa số phân số bởi (7 over 9) là: (14 over 18;35 over 45)

4.

Theo lắp thêm tự từ phệ đến bé là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)

Hướng dẫn

Vì nhị phân số (35 over 63;35 over 58) gồm tử số đều bằng nhau nên chủng loại số phệ thì phân số đó sẽ nhỏ bé nên (35 over 63 4 over 9). Vậy (35 over 63 > 24 over 54,,left( 2 ight))

Từ (1) và (2) ta hoàn toàn có thể viết như sau: (35 over 63 24 over 54)

Vậy các phân số gồm thứ tự từ béo đến nhỏ nhắn là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)