Giải bài bác tập trang 49 bài luyện tập Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Viết kết quả vào ô trống...
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 49

1. Viết hiệu quả vào ô trống:

Phân số sản phẩm công nghệ nhất

 

 (3 over 7) (3 over 5) (8 over 15) (1 over 8) (1 over 5)

Phân số lắp thêm hai

 

 (6 over 7) (9 over 10) (4 over 5) (1 over 6) (1 over 10)

Thương

 

 

 

 

 

Rút gọn

 

 

 

 

 

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu (2,,:,,2 over 3 = 2 imes 5 over 3 = 10 over 3)

a) (3:2 over 7) b) (2:1 over 3) c) (4:9 over 2) d) (3:1 over 4)

3. Một hình chữ nhật có diện tích 2 m2, chiều rộng (1 over 2) m.

Xem thêm: 999 Hình Ảnh Sinh Nhật Đẹp Nhất, Những Hình Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Nhất

Tính chiều dài của hình đó.

4. Cho những phân số (1 over 2;1 over 3;1 over 6;1 over 18). Hỏi từng phân số kia gấp mấy lần (1 over 18)?

Mẫu: (1 over 2: 1 over 18 = 1 over 2 imes 18 over 1 = 18 over 2 = 9)

Vậy: (1 over 2) gấp 9 lần (1 over 18)

Bài giải

1. 

Phân số đồ vật nhất

 

 (3 over 7) (3 over 5) (8 over 15) (1 over 8) (1 over 5)

Phân số máy hai

 

 (6 over 7) (9 over 10) (4 over 5) (1 over 6) (1 over 10)

Thương

 (21 over 42)

 (30 over 45)

 (40 over 60)

(6 over 8) 

 (10 over 5)

Rút gọn

 (1 over 2)

 (2 over 3)

 (2 over 3)

(3 over 4) 

2. 

a) (3:2 over 7 = 3 imes 7 over 2 = 21 over 2) b) (2:1 over 3 = 2 imes 3 over 1 = 6)

c) (4:9 over 2 = 4 imes 2 over 9 = 8 over 9) d) (3:1 over 4 = 3 imes 4 over 1 = 12)

3. Tóm tắt

S = 2 m2

Chiều rộng: (1 over 2) m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

(2:1 over 2 = 2 imes 2 over 1 = 4 (m) )

Đáp số: 4m

4

(1 over 3:1 over 18 = 1 over 3 imes 18 over 1 = 18 over 3 = 6)

Vậy (1 over 3) gấp 6 lần (1 over 18)

(1 over 6:1 over 18 = 1 over 6 imes 18 over 1 = 18 over 6 = 3)