Giải VBT Toán lớp 4 trang 54, 55 tập 2 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 54


Với bộ tài liệu giải vở bài tập Giải VBT Toán lớp 4 trang 54, 55 Tập 2 bài 1, 2, 3, 4 có lời giải chi tiết, dễ hiểu được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ. Hỗ trợ học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm nội dung chương trình giảng dạy bộ môn Toán lớp 4. Mời các em học sinh tham khảo dưới đây.

Giải bài 1 trang 54 VBT Toán lớp 4 Tập 2

 Cho các phân số:

a) Rút gọn phân số:

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

Lời giải:

a) Rút gọn phân số:

b) Viết các phân số đều có mẫu số là 40 và bằng các phân số đã cho:

c) Trong các phân số trên có những phân số bằng nhau là:

 và 

Giải bài 2 trang 54 VBT Toán lớp 4 Tập 2

 Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Tóm tắt:

a) Trong lớp chia thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chiếm 

số học sinh của lớp

b) Mỗi tổ có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Số học sinh có trong 3 tổ là:

8 × 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a)

Giải bài 3 trang 55 VBT Toán lớp 4 Tập 2

Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết  khối lượng hàng là thiết bị thay thế. Hỏi tàu vũ trụ đó chở bào nhiêu tấn thiết bị thay thế?

Lời giải:

Tóm tắt

Tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng

Thiết bị thay thế 3/5 khối lượng

Thiết bị thay thế: …tấn?

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số hàng thiết bị thay thế mà tàu vũ trụ chở là:

4 × 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Giải bài 4 trang 55 VBT Toán lớp 4 Tập 2 

 Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng  số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn lại 14 300kg gạo.

Xem thêm: Những Tác Hại Của Thức Khuya Sẽ Dẫn Đến Những Tác Hại Gì? Thức Khuya Có Hại Gì

Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Lời giải:

Tóm tắt

Một kho gạo, người ta lấy

Lần đầu lấy: 25 500kg gạo

Lần sau lấy:

số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có: … tấn gạo?

Theo đề bài là lần sau lấy 

số gạo lần đầu. Tức là lần đầu chia làm 5 phần thì lần sau chiếm hai phần.

Số gạo lần sau lấy đi là:

25500 : 2 × 2 = 10200 (kg)

Số gạo có trong kho lúc đầu là:

25500 + 10200 + 14300 = 50000 (kg) = 50 (tấn)

Đáp số: 50 (tấn)

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để TẢI VỀ lời Giải VBT Toán lớp 4 trang 54, 55 Tập 2 bài 1, 2, 3, 4 ngắn gọn, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất