Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 93,94,95 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 93, 94

*

Bài tập 1: Trang 93 vbt toán 4 tập 2

Tính:

a)

$\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$

$\frac{3}{5} - \frac{2}{5}$

$\frac{3}{5} - \frac{1}{5}$

$\frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

b)

$\frac{1}{3} + \frac{5}{12}$

$\frac{9}{12} - \frac{1}{3}$

$\frac{9}{12} - \frac{5}{12}$

$\frac{5}{12} + \frac{1}{3} $

Hướng dẫn giải

a)

$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{1+2}{5} =\frac{3}{5}$

$\frac{3}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3-2}{5} =\frac{1}{5}$

$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3-1}{5} =\frac{2}{5}$

$\frac{1}{5} + \frac{2}{5} = \frac{1+2}{5} =\frac{3}{5}$

b)

$\frac{1}{3} + \frac{5}{12} = \frac{4}{12} + \frac{5}{12} = \frac{4+5}{12} =\frac{9}{12} =\frac{3}{4}$

$\frac{9}{12} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} + \frac{4}{12} = \frac{9-4}{12} =\frac{5}{12}$

$\frac{9}{12} - \frac{5}{12} = \frac{9-5}{12} =\frac{4}{12} =\frac{1}{3}$

$\frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{5}{12} + \frac{4}{12} = \frac{4+5}{12} =\frac{9}{12} =\frac{3}{4}$

Bài tập 2: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Tính

a)

$\frac{2}{7} + \frac{3}{8}$

$\frac{4}{8} - \frac{2}{6}$

b)

$\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$

$\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$

Hướng dẫn giải:

a)

$\frac{2}{7} + \frac{3}{8} = \frac{16}{56} + \frac{21}{56} = \frac{16+21}{56} =\frac{37}{56}$

$\frac{4}{8} - \frac{2}{6} = \frac{24}{48} - \frac{16}{48} = \frac{24-16}{48} =\frac{8}{48} =\frac{1}{6}$

b)

$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}$

$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$

Bài tập 3: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Tìm x:

a)

$x + \frac{1}{3}=\frac{4}{5}$

$x = \frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{12-5}{15}$

x = $\frac{7}{15}$

b)

$x - \frac{1}{2} = \frac{2}{7}$

x= $\frac{2}{7} + \frac{1}{2} = \frac{4 + 7}{14}$

x= $\frac{11}{14}$

Bài tập 4: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Diện tích một vườn hoa sử dụng như sau:

*

$\frac{3}{4}$diện tích dùng để trồng hoa

$\frac{1}{5}$ diện tích vườn dùng để làm đường đi.

a) Diện tích phần còn lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần xây dựng bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.

Hướng dẫn giải:

a) Diện tích còn lại để xây bể nước bằng số phần diện tích của vườn hoa là:

$1 -( \frac{3}{4} + \frac{1}{5}) = 1- \frac{19}{20} = \frac{1}{20}$(diện tích vườn hoa)

b) Diên tích vườn hoa hình chữ nhật là:

20×15=300(m2)

Diện tích phần để xây bể nước là :

300 : 20 = 15(m2)

Đáp số:

a) $\frac{1}{20}$ diện tích vườn hoa

b) 15m2diện tích phần xây bể nước

Bài tập 5: Trang 95 vbt toán 4 tập 2

Con sên thứ nhất trong 15 phút bò được$\frac{2}{5}$m.

Xem thêm: Giải Toán 11: Bài Tập Toán 11 Trang 74, 75 Chính Xác Nhất, Bài 1 Trang 74 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Con sên thứ hai trong$\frac{1}{4}$giờ bò được 45cm. Hỏi con sên nào bò nhanh hơn và bao nhiêu?