Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Giải VBT toán 4 tập 2 bài xích : Ôn tập các phép tính với phân số Trang 93,94,95 toán 4 tập 2 , nhằm học giỏi toán 4 tập 2 . Nội dung bài viết này giúp các em nắm rõ được lý thuyết tương tự như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Giải thuật được soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 93, 94

*

Bài tập 1: Trang 93 vbt toán 4 tập 2

Tính:

a)

$frac25 + frac15$

$frac35 - frac25$

$frac35 - frac15$

$frac15 + frac25$

b)

$frac13 + frac512$

$frac912 - frac13$

$frac912 - frac512$

$frac512 + frac13 $

Hướng dẫn giải

a)

$frac25 + frac15 = frac1+25 =frac35$

$frac35 - frac25 = frac3-25 =frac15$

$frac35 - frac15 = frac3-15 =frac25$

$frac15 + frac25 = frac1+25 =frac35$

b)

$frac13 + frac512 = frac412 + frac512 = frac4+512 =frac912 =frac34$

$frac912 - frac13 = frac912 + frac412 = frac9-412 =frac512$

$frac912 - frac512 = frac9-512 =frac412 =frac13$

$frac512 + frac13 = frac512 + frac412 = frac4+512 =frac912 =frac34$

Bài tập 2: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Tính

a)

$frac27 + frac38$

$frac48 - frac26$

b)

$frac34 + frac16$

$frac34 - frac25$

Hướng dẫn giải:

a)

$frac27 + frac38 = frac1656 + frac2156 = frac16+2156 =frac3756$

$frac48 - frac26 = frac2448 - frac1648 = frac24-1648 =frac848 =frac16$

b)

$frac34 + frac16 = frac912 + frac212 = frac1112$

$frac34 - frac25 = frac1520 - frac820 = frac720$

Bài tập 3: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Tìm x:

a)

$x + frac13=frac45$

$x = frac45 - frac13 = frac12-515$

x = $frac715$

b)

$x - frac12 = frac27$

x= $frac27 + frac12 = frac4 + 714$

x= $frac1114$

Bài tập 4: Trang 94 vbt toán 4 tập 2

Diện tích một vườn hoa thực hiện như sau:

*

$frac34$diện tích dùng làm trồng hoa

$frac15$ diện tích vườn dùng để gia công đường đi.

a) diện tích s phần còn lại để xây bể nước bởi bao nhiêu phần diện tích s của vườn hoa?

b) Tính diện tích phần phát hành bể nước, biết vườn cửa hoa là hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 20m, chiều rộng là 15m.

Hướng dẫn giải:

a) diện tích còn lại nhằm xây bể nước ngay số phần diện tích s của vườn cửa hoa là:

$1 -( frac34 + frac15) = 1- frac1920 = frac120$(diện tích vườn cửa hoa)

b) Diên tích sân vườn hoa hình chữ nhật là:

20×15=300(m2)

Diện tích phần để xây bồn tắm là :

300 : đôi mươi = 15(m2)

Đáp số:

a) $frac120$ diện tích s vườn hoa

b) 15m2diện tích phần xây bể nước

Bài tập 5: Trang 95 vbt toán 4 tập 2

Con sên thứ nhất trong 15 phút trườn được$frac25$m.

Xem thêm: Giải Toán 11: Bài Tập Toán 11 Trang 74, 75 Chính Xác Nhất, Bài 1 Trang 74 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Con sên trang bị hai trong$frac14$giờ trườn được 45cm. Hỏi nhỏ sên nào trườn nhanh hơn cùng bao nhiêu?