Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17 bài 98 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

3. Điền dấu (>,=, & {4 \over 5}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\…..\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}……1 \cr & {8 \over 7}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}…..1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}…..1 \cr} \)

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

*

1. 

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = \(3 \over 4\) (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa \(3 \over 4\) lít nước mắmQuảng cáo

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 17 tập 2

Tóm tắt

*

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

\(6:5 = {6 \over 5}\) (m)

Đáp số: \({6 \over 5}\) m

3. 

\(\eqalign{ & {4 \over 5} 1 \cr & {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}
Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 15 VBT Toán 4 tập 2: Bài 96. Phân số
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 99. Luyện tập
Danh sách bài tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 16 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2: Bài 97+98. Phân số và phép chia số tự
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng rất thơ ngây. Bộ...
Đường đi Sa Pa - Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng. Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.Ngày xưa, có một chú Ngựa...
Mẹ con cá chuối, Bơi càng lên mặt ao thấy càng nóng, cá Chuối mẹ bơi mãi, cố tìm hướng vào bờ. Mặt ao...
Tả vật nuôi trong vườn thú - Tập làm văn lớp 4 - Mẹ con cá chuối. Bơi càng lên mặt ao thấy càng...
Bài 1,2,3,4,5 Tiết 65 trang 75 sgk Toán 4, Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.Bài 2 Tính Bài 3: Tính bằng...
Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.Bài 2 Tính Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất. Bài 4 Hỏi sau 1...
Bài 1 trang 93 SGK Địa 4, Nêu một số đặc điểm của sông ở Tây Nguyên và ích lợi của nó.
Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo) - Bài 1 trang 93 SGK Địa lí 4. Nêu một...

Xem thêm: Bạch Dương Và Xử Nữ Và Bạch Dương Và Xử Nữ, Mức Độ Hòa Hợp Của Bạch Dương Và Xử Nữ


Kể tên những âm thanh bạn thích: Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống
Kể tên những âm thanh bạn thích: Bài 43: Âm thanh trong cuộc sống. Kể tên những âm thanh bạn thích...