Giải câu 1, 2, 3, 4 phần 1, câu 1, 2 phần 2 trang 34 bài bác 113 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2 Phần 1. Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 34


Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Trong những số 6215; 6261; 617 ; 6281 số chia hết mang lại 3 là:

A. 6215 B. 6261 C. 6217 D. 6281

2. Hòa bao gồm 8 viên bi gồm 4 viên màu xanh , 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi color vàng. Phân số chỉ phần những viên bi màu xanh trong tổng số viên bi của Hòa là:

A. (4 over 3) B. (3 over 8) C. (1 over 8) D. (4 over 8)

3. Phân số bằng phân số:

A. (21 over 32) B. (35 over 32) C. (21 over 24) D. (35 over 48)

4. Trong các phân số phân số bé hơn 1 là:

A. (8 over 7) B. (7 over 7) C. (8 over 8) D. (7 over 8)

Phần 2.

1. Đặt tính rồi tính:

78653 + 80694 527684 – 81946

526 x 205 76140 :324

2. Hai hình vuông ABCD cùng BMNC đều sở hữu cạnh bằng 3cm với xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau

*

Bài giải

Phần 1. 

1. lựa chọn B.

2. chọn D.

3. lựa chọn C.

4. lựa chọn D.

Phần 2.

1.

*

2.

*

Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC hồ hết là hình vuông vắn mà

tứ giác BMNC là hình bình hành suy xuống đường cao

 h cũng đó là cạnh BC cùng độ lâu năm đáy cũng chính

 là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a h = DC BC = 3 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 (cm2)

Cách 2:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 12 Trang 165 Sgk Hóa Học 12, Hướng Dẫn Giải Bài 5 (Trang 165, Sgk Hóa Học 12)

Tam giác BCD có đường cao BC = 3 cm, cạnh đáy DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD= độ nhiều năm đáy mặt đường cao : 2

= DC BC :2 = 3 3 : 2 = 4,5 (cm2)

Tam giác BCM có đường cao CB = 3 cm, cạnh lòng BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ lâu năm đáy con đường cao : 2

= CB BM :2 = 3 3: 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD+ SBCM = 4,5 + 4,5 = 9cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD + diện tích s nửa hình vuông BMNC.