Giải vở bài xích tập toán lớp 4 tập 1, trả lời giải cụ thể bài 71: chia hai số tận cùng là chữ số 0. Hi vọng, thông qua các bài xích giải, các bạn sẽ nắm vững bài học kinh nghiệm và đạt tác dụng cao trong các bài thi.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 82 bài 71

Câu 1: Trang 82 - vbt toán 4 tập 1

Tính (theo mẫu)

Mẫu: 240 : 40 = 240 : (10 x 4)

= 240 : 10 : 4 = 24 : 4 = 6

a) 72000 : 600

b) 560 : 70

c) 65000 : 500

Trả lời:

a) 72000 : 600 = 72000 : 100 : 6

= 720 : 6 = 120

b) 560 : 70 = 560 : (10 x 7)

= 560 : 10 : 7 = 8

c) 65000 : 500 = 65000 : 100 : 5

= 650 : 5 = 130

Câu 2: Trang 82 - vbt toán 4 tập 1

Có 13 xe bé dại chở được 46 800 kg hàng và 17 xe phệ chở được 71 400 kilogam hàng. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào ki-lô-gam hàng?

Trả lời:

Tóm tắt:

*

Bài giải:

Số xe béo và xe nhỏ dại có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số kg hàng một xe cộ chở được là:

(46800 + 71400) : 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940kg.

Câu 3: Trang 82 - vbt toán 4 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) (45876 + 37124) : 200

b) 76372 - 91000 : 700 + 2000

Trả lời:

a) (5876 + 37124) : 200

= 83 000 : 200

= 415

b) 76327 - 91000 : 700 + 2000

= 76372 - 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78242


Từ khóa tìm kiếm kiếm: vbt toán 4 tập 1, giải bài xích 71 vbt toán 4, phân chia hai số tận cùng là chữ số 0

Bình luận


Giải bài tập các môn không giống
Giải sgk lớp 4
Giải sgk giờ đồng hồ Việt 4 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 4 tập 2
Giải sgk toán lớp 4
Giải sgk giờ anh 4 - tập 1
Giải sgk tiếng anh 4 - tập 2
Giải sgk lịch sử dân tộc 4
Giải sgk địa lí 4
Giải sgk đạo đức lớp 4
Giải sgk lớp 4 VNEN
Giải sgk giờ việt 4 tập 1 VNEN
Giải sgk tiếng việt 4 tập 2 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 1 VNEN
Giải sgk toán 4 tập 2 VNEN
Giải sgk công nghệ 4 VNEN
Giải sgk lịch sử hào hùng và địa lí 4 VNEN

Trắc nghiệm lớp 4


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Việt 4
Trắc nghiệm toán 4
Trắc nghiệm tiếng anh 4
Tài liệu tìm hiểu thêm lớp 4

Tuyển tập bài bác văn chủng loại lớp 4Giải sgk toán giờ Anh 4Các dạng toán lớp 4 hay gặp


Giải VBT lớp 4


Giải vở BT giờ Việt 4 tập 1
Giải vở BT giờ đồng hồ Việt 4 tập 2
Giải vở BT toán lớp 4 tập 1
Giải vở BT toán lớp 4 tập 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 4


BT vào buổi tối cuối tuần toán 4
BT vào ngày cuối tuần tiếng anh 4
BT cuối tuần tiếng việt 4
*Xem thêm: N V Adj Adv Trong Tiếng Anh Là Gì Trong Tiếng Anh, Adv Là Gì Trong Tiếng Anh

Kết nối: