*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 27 bài bác 108: rèn luyện hay, chi tiết giúp học sinh thuận lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 27 Bài 108: Luyện tập

Video giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 27 bài bác 108: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 bài 1:Viết số đo tương thích vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

25dm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương

Diện tích toàn phần của hình lập phương

Lời giải

Diện tích bao quanh của hình lập phương tất cả cạnh 2m là:

(2 × 2) × 4 = 16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 × 2) × 6 = 24 (m2)

Diện tích bao phủ của hình lập phương gồm cạnh 1m 5cm là:

Đổi: 1m5cm = 1,05m

(1,05 × 1,05) × 4 = 4,41 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 1m 5cm là:

(1,05 × 1,05) × 6 = 6,615 (m2)

Diện tích bao quanh của hình lập phương bao gồm cạnh 25dm là:

25×25×4=1625  dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương gồm cạnh 25dm là:

25×25×6=2425  dm2

Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

25dm

Diện tích một phương diện của hình lập phương

16m2

4,41m2

1625dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

2425dm2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 bài bác 2:Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng hình dạng lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa đề nghị dùng để làm hộp bởi bao những đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Lời giải

Diện tích một mặt của hình lập phương:

(1,5 × 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa cần dùng để gia công hộp là:

2,25 × 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 27 bài 3:Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích s toàn phần của hình lập phương sản phẩm hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương lắp thêm nhất?

Lời giải

*

Diện tích một phương diện hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương đầu tiên là :

9 : 3 = 3 (cm)

*

Diện tích một khía cạnh hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương vật dụng hai là :

36 : 6 = 6 (cm)

Diện tích một phương diện hình lập phương trước tiên là:

54 : 6 = 9 (cm2)

Vì 9 = 3 × 3 nên cạnh của hình lập phương đầu tiên là 3cm.

Diện tích một phương diện hình lập phương máy hai là:

216 : 6 = 36 (cm2)

Vì 36 = 6 × 6 bắt buộc cạnh của hình lập phương trang bị hai là 6cm.

Độ nhiều năm cạnh của hình lập phương vật dụng hai vội độ dài cạnh của hình lập phương trước tiên số lần là: