- Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích s hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: từ bỏ kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích s hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: rèn luyện chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: rèn luyện chungBài 100: giới thiệu biểu đồ vật hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: rèn luyện chungBài 117: luyện tập chungBài 118: reviews hình trụ. Reviews hình cầuBài 119: luyện tập chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: từ kiểm tra

Xem toàn thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 36 VBT Toán 5 Tập 2: . Viết số đo thích hợp vào ô trống :
Cạnh của hình lập phương 2,5m 4cm 5cm
Diện tích một phương diện
Diện tích toàn phần
Thể tích
Lời giải:

Biết cạnh của hình lập phương 2,5m.

Diện tích một mặt hình lập phương :

S = 2,5 ⨯ 2,5 = 6,25m2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 6,25 ⨯ 6 = 37,5m2

Thể tích hình lập phương :

V = 2,5 ⨯ 2,5 ⨯ 2,5 = 15,625m3

Biết cạnh của hình lập phương 3/4 dm.

Diện tích một phương diện hình lập phương :

*

Diện tích toàn phần hình lập phương :

*

Thể tích hình lập phương :


*

Biết cạnh của hình lập phương 4cm.

Diện tích một khía cạnh hình lập phương :

S = 4 ⨯ 4 = 16cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 16 ⨯ 6 = 96cm2

Thể tích hình lập phương :

V = 4 ⨯ 4 ⨯ 4 = 64cm3


Biết cạnh của hình lập phương 5dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 115

Diện tích một khía cạnh hình lập phương :

S = 5 ⨯ 5 = 25dm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stp = 25 ⨯ 6 = 150dm2

Thể tích hình lập phương :

V = 5 ⨯ 5 ⨯ 5 = 125dm3

Cạnh của hình lập phương 2,5m 4cm 5cm
Diện tích một mặt 6,25m2
*
16cm2 25dm2
Diện tích toàn phần 37,5m2
*
96cm2 150dm2
Thể tích 15,625m3
*
64cm3 125dm3
Bài 2 trang 36 VBT Toán 5 Tập 2: Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 2,2m, chiều rộng lớn 0,8m, chiều cao 0,6m với một hình lập phương bao gồm cạnh bởi trung bình cùng của chiều dài, chiều rộng, độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

a. Tính thể tích của từng hình trên.

b. Hình nào rất có thể tích to hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Lời giải:

a.

Xem thêm: Bài Tập Về Điệp Ngữ - Điệp Ngữ Có Mấy Loại

*

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 ⨯ 0,8 ⨯ 0,6 = 1,056 (m3)

Cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 ⨯ 1,2 ⨯ 1,2 = 1,728 (m3)

b.


*

Thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật là :

1,728 – 1,056 = 0,672m3 = 672dm3

Bài 3 trang 37 VBT Toán 5 Tập 2: Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,15m. Từng đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 10kg. Hỏi khối sắt kẽm kim loại đó khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Lời giải: