Câu 1, 2, 3 trang 18 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Tổng nhì số là 100. Tỉ số của hai số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 15 trang 18


*

1. a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của hai số chính là (3 over 7) . Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của nhị số là (4 over 9). Tìm nhì số đó.

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà bằng (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi trong thúng bao gồm bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

3. sân vườn hoa trong phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn của vườn hoa đó.

b) fan ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của nhị số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

Ta gồm sơ đồ:

*
 

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số nhỏ bé là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số bự là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhị số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm nhị số đó.

*
 

Hiệu số phần cân nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số to là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng gà và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà bằng số trứng vịt. Hỏi vào thúng có bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

*
pr - Advertisements


Tổng số phần cân nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng con gà đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng vào thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. sân vườn hoa của phòng trường là hình chữ nhật gồm chu vi 160m với chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Giải Bài 54 Tiết 1 Trang 57, 58 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Bài 54 :Luyện Tập

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn cửa hoa đó.

Tổng số phần đều nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài với chiều rộng lớn vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng lớn vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) người ta nhằm (1 over 24) diện tích vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?