Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 162: Luyện tập trang 107,108

Bài 1 trang 107 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

a,

Hình lập phương(1)(2)
Cạnh8cm1,5m
Sxung quanh
Stoàn phần
Thể tích

b,

Hình hộp chữ nhật(1)(2)
Chiều dài6cm1,8m
Chiều rộng4cm1,2m
Chiều cao5cm0,8m
Sxung quanh
Stoàn phần
Thể tích

Trả lời

Diện tích xung quanh hình lập phương :

Sxung quanh = 8 * 8 *4 = 256cm2

Diện tích toàn phần hình lập phương :

Stoàn phần = 8 *8 * 6 = 384cm2

Thể tích hình lập phương :

V = 8 * 8 * 8 = 512cm3

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật :

Sxung quanhh = (6 + 4) *2 * 5 = 100cm2

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

Stoàn phần = 6* 4 * 2 + 100 = 148cm2

Thể tích hình hộp chữ nhật :

V = 6 * 4 * 5 = 120cm3

a,

Hình lập phương(1)(2)
Cạnh8cm1,5m
Sxung quanh256cm29cm2
Stoàn phần384cm213,5cm2
Thể tích512cm33,375cm3

b,

Hình hộp chữ nhật(1)(2)
Chiều dài6cm1,8m
Chiều rộng4cm1,2m
Chiều cao5cm0,8m
Sxung quanh100cm24,8m2
Stoàn phần148cm29,12m2
Thể tích120cm31,728cm3

Bài 2 trang 107 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,44m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m. Tính chiều cao của bể.

Trả lời

*

Diện tích đáy bể là :

1,5 * 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của bể là :

1,44 : 1,8 = 0,8 (m)

Đáp số : 0,8m

Bài 3 trang 108 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Có 8 hình lập phương cạnh 10cm xếp thành một hình lập phương H (như hình bên). Tính :

a. Thể tích của hình lập phương Hb. Diện tích toàn phần của hình lập phương H.

*
Trả lời

a. Cạnh của hình lập phương H là :

10 * 2 = 20 (cm)

Thể tích hình lập phương lớn :

20 * 20* 20 = 8000 (cm3)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn :

20 * 20 * 6 = 2400 (cm2)

Đáp số : a. 8000cm3

b.


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 162


Xem thêm: Tác Hại Của Baking Soda - Công Dụng Của Baking Soda

2400cm2

Bài 4 trang 108 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một hình lập phương cạnh 3cm. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần ?