- Chọn bài -Bài 164: Một số dạng bài toán đã họcBài 165: Luyện tậpBài 166: Luyện tậpBài 167: Luyện tậpBài 168: Ôn tập về biểu đồBài 169: Luyện tập chungBài 170: Luyện tập chungBài 171: Luyện tập chungBài 172: Luyện tập chungBài 173: Luyện tập chungBài 174: Luyện tập chungBài 175: Tự kiểm tra

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1 trang 128 VBT Toán 5 Tập 2: Tính :a) (1,35 : 0,54 × 4,2 – 5,5) : (7,2 – 4,7)

b) 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8

Lời giải:

a) (1,35 : 0,54 × 4,2 – 5,5) : (7,2 – 4,7)

= (2,5 × 4,2 – 5,5) : 2,5

= (10,5 – 5,5) : 2,5

= 5 : 2,5

= 2

b) 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8

= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút

= 4 giờ 65 phút

= 5 giờ 5 phút

Bài 2 trang 128 VBT Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Số trung bình cộng của :

a) 28; 34; 41; 45 là : …………

b) 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : …………

c) là: …………

Lời giải:

a) 28; 34; 41; 45 là : 37

b) 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c) là:

*

Bài 3 trang 128 VBT Toán 5 Tập 2: Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam ?

Lời giải:

Số học sinh nam là 100% thì số học sinh nữ là 112% số học sinh cả trường gồm :

100% + 112% = 212%


Số học sinh nam của trường đó có là :


*
=300 (học sinh)

Đáp số : 300 học sinh

Bài 4 trang 129 VBT Toán 5 Tập 2: Giá một áo sơ mi là 90 000 đồng . Sau hai lần giảm giá, mỗi lần giảm 10% (so với giá ban đầu) thì giá bán áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?

Lời giải:

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần đầu là :

90000 ⨯ 10% = 9000 (đồng)

Giá bán áo sơ mi sau giảm giá lần đầu là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số tiền giảm giá mỗi áo sơ mi lần thứ hai là :

81000 ⨯ 10% = 8100 (đồng)

Giá bán áo sơ mi sau hai lần giảm giá :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

Đáp số : 72900 đồng

Bài 5 trang 129 VBT Toán 5 Tập 2: Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ, vận tốc của dòng nước là b km/giờ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 172

a) Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng.

b) Tính vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c) Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu thị hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng.

Xem thêm: Giải Bài 38 Trang 124 Sgk Toán 7 Tập 1 24 Sgk Toán 7 Tập 1, Top 10 Bài 38 Trang 124 Sgk Toán 7 Tập 1 Hay Nhất

Lời giải:

a) Vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng là :

a + b = (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng là :

a – b = (km/giờ)

c)

*

Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng được thể hiện trên sơ đồ là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu vận tốc của tàu thủy khi tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bằng 2 lần vận tốc của dòng nước.