Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 5 bài 19 : luyện tập với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa kết thúc một phần đường phải hết 6 ngày. Hỏi mong sửa xong xuôi đoạn con đường đó vào 3 ngày thì cần bổ sung cập nhật bao nhiêu người?

Phương pháp giải:

Giải vấn đề bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về 1-1 vị.Bạn sẽ xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 bài xích 19

Lời giải chi tiết:

(Phương pháp kiếm tìm tỉ số)

6 ngày gấp 3 ngày tần số là :

6 : 3 = 2 (lần)

Muốn sửa xong đoạn mặt đường đó trong 3 ngày thì nên cần số tín đồ là :

15 × 2 = 30 (người)

Muốn sửa dứt đoạn mặt đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung số người là :

30 - 15 =15 (người)

Đáp số : 15 người.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 19

Bài 2

Có một số tiền, nếu mua kẹo nhiều loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền kia nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được từng nào gói ?

Phương pháp giải:

- tìm tổng số chi phí = 5000 × 15.

- tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số chi phí : 7500.

Lời giải chi tiết:

Có toàn bộ số tiền là :

5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền kia nếu tải kẹo các loại 7500 đồng thì được số gói là :

75 000 : 7500 = 10 (gói)

Đáp số : 10 gói.

Bài 3

Một mái ấm gia đình gồm bố, người mẹ và hai bé (4 người), trung bình thu nhập hàng tháng là 2 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một bé nữa thì bình quân thu nhập các tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập cá nhân của gia đình không biến hóa ?

Phương pháp giải:

- search tổng thu nhập cá nhân của mái ấm gia đình đó.

- Tìm thu nhập cá nhân của mọi người sau khi gia đình đó có thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập mỗi tháng của mọi cá nhân giảm đi từng nào ta lấy bình quân thu nhập thuở đầu trừ đi bình quân thu nhập sau thời điểm có thêm 1 con. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Thu nhập từng tháng của mái ấm gia đình đó là:

(2 ;000 ;000 × 4 = 8; 000 ;000) (đồng)

Nếu bao gồm thêm một con nữa thì bình quân thu nhập của mọi người sẽ là:

(8 ;000 ;000 : (4 + 1) = 1; 600; 000) ( đồng)

Bình quân các khoản thu nhập của mỗi người giảm đi số tiền là:

(2;000 ;000 - 1 ;600 ;000 = 400 ;000) (đồng)

Đáp số: (400 ;000) đồng.

Bài 4

Khoanh vào chữ để trước tác dụng đúng :

Một đội 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì vào một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mọi cá nhân như nhau)

A. 350m B. 700m C. 105m D. 200m

Phương pháp giải:

- Tính số bạn lúc sau: 10 + 20 = 30 người.

- Giải vấn đề 30 tín đồ đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương thức tìm tỉ số.

Xem thêm: Độ Lớn Cảm Ứng Từ Tại Tâm Vòng Dây Dẫn Tròn Mang Dòng Điện Không Phụ Thuộc

Lời giải bỏ ra tiết:

Sau khi bổ sung cập nhật thì nhóm đó tất cả số người là:

(10 + 20 =30) (người)

(30) fan gấp (10) tín đồ số lần là:

(30 : 10 = 3) (lần)

Trong một ngày cả đội kia đào được số mét mương là:

(35 imes 3 = 105;(m))

Đáp số: (105m).