*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 40 trang 51

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 51 bài xích 40: Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân


cài đặt xuống 2 528 1

Với giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 51 bài 40: Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân hay, chi tiết giúp học sinh tiện lợi xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 51 Bài 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 51 bài 40: Viết các số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 51 bài 1:Viết số thập phân thích hợp vào nơi chấm (theo mẫu):

a) 6m 7dm = 6,7m b) 12m 23cm = .....m

4dm 5cm= ..... Dm 9m 192mm = .....m

7m 3cm = ..... M 8m 57mm = .....m

Lời giải

a) 6m 7dm = 6,7m b) 12m 23cm = 12,23m

4dm 5cm = 4,5dm 9m 192mm = 9,192m

7m 3cm = 7,03m 8m 57mm = 8,057m

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 51 bài bác 2:Viết số thập phân thích hợp vào nơi trống:

a) 4m 13cm = .....m b) 3dm = .....m

6dm 5cm = ..... Dm 3cm = ..... Dm

6dm 12mm = ..... Dm 15cm = ..... M

Lời giải

a) 4m 13cm = 4,13m b) 3dm = 0,3m

6dm 5cm = 6,5dm 3cm = 0,3dm

6dm 12mm = 6,12dm 15cm = 0,15m

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 51 bài bác 3:Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8km 832km = .....km b) 753m = ..... Km

7km 37m =.....km 42m = ..... Km

6km 4m = .....km 3m = ..... Km

Lời giải

a) 8km 832km = 8,832km b) 753m = 0,753km

7km 37m = 7,037km 42m = 0,042km

6km 4m = 6,004km 3m = 0,003km


Lý thuyếtViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1. Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
Xem thêm: 【 Tuổi Tỵ Là Con Gì ? Người Tuổi Tỵ Thường Sinh Năm Nào? Tuổi Tỵ Là Con Gì

*

Nhận xét:Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị chức năng đo ngay lập tức nhau hơn (kém) nhau10lần, tức là: