Với giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 7 Bài 5: Phân số thập phân chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn bám đít nội dung vở bài xích tập Toán 5 Tập 1 góp học sinh dễ dàng xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 5


Giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 7 bài xích 5: Phân số thập phân

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 7 bài bác 5: Phân số thập phân

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 7 bài bác 1: Viết bí quyết đọc những số thập phân (theo mẫu):

a) 510: năm phần mười;

75100: bảy mươi lăm phần trăm;

1710:……………………;

85100: ……………………………..

b) 2571000: hai trăm năm mươi bảy phần nghìn;

8041000:………………………………………….

c) 96751000000: chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu;

19541000000:…………………………………………………………

Lời giải

a)

510: năm phần mười;

75100: bảy mươi lăm phần trăm;

1710:mười bảy phần mười;

85100: tám mươi lăm phần trăm.

b) 2571000: hai trăm năm mươi bảy phần nghìn;

8041000: tám trăm linh bốn phần nghìn.

c) 96751000000: chín nghìn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu;

19541000000: một ngàn chín trăm năm mươi tứ phần triệu.

Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 7 bài bác 2: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Chín phần mười: ………

Hai mươi lăm phần trăm: ………

Bốn trăm phần nghìn: ………

Năm phần triệu: ………

Lời giải

Chín phần mười:910

Hai mươi lăm phần trăm:25100

Bốn trăm phần nghìn:4001000

Năm phần triệu:51000000

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 7 bài bác 3: Khoanh vào phân số thập phân: 56;   107;   3100;   410;   87200;   11000

Lời giải

Phân số thập phân là phân số gồm mẫu số là 10, 100, 1000,…

Các phân số thập phân là:3100;  410;   11000

Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 7 bài 4: Chuyển phân số thành phân số thập phân (theo mẫu):

a)35=3×25×2=610

b)925=9×□25×□=36100

c)1125=…=…

d)3125=…=…

e)81900=81:□900:□=9100

g)28700=…=…

Lời giải

b)925=9×425×4=36100

Vậy số đề nghị điền vào ô trống là 4.

Xem thêm: Bài 39 Trang 111 Sbt Toán 7 Tập 1 11 Sbt Toán 7 Tập 1, Bài 39 Trang 111 Sbt Toán 7 Tập 1

c)1125=11×425×4=44100

d)3125=3×8125×8=241000

e)81900=81:9900:9=9100

Vậy số đề nghị điền vào ô trống là 9.

g)28700=28:7700:7=4100

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 8 bài bác 6: Luyện tập

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 9 bài xích 7: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ hai phân số

Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 10 bài 8: Ôn tập: Phép nhân và phép phân chia hai phân số