*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 54

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 67, 68 bài xích 54: rèn luyện chung


cài đặt xuống 3 235 0

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 67, 68 bài xích 54: luyện tập chung hay, chi tiết giúp học tập sinh thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 66, 67 bài bác 54: luyện tập chung

Video giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 67, 68 bài xích 54: rèn luyện chung

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 67 bài 1:Đặt tính rồi tính:

34,28 + 19,47

408,23 + 62,81

17,29 + 14,43

Lời giải

*

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 67 bài xích 2:Tìm x:

a) x – 3,5 = 2,4 + 1,5

b) x + 6,4 = 27,8 – 8,6

Lời giải

a)

x – 3,5 = 2,4 + 1,5

x – 3,5 = 3,9

x = 3,9 + 3,5

x = 7,4

b)

x + 6,4 = 27,8 – 8,6

x + 6,4 = 19,2

x = 19,2 – 6,4

x = 12,8

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 68 bài xích 3:Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 14,75 + 8,96 + 6,25

b) 66,79 – 18,89 – 12,11

Lời giải

a)

14,75 + 8,96 + 6,25

= (14,75 + 6,25) + 8,96

= 21 + 8,96

= 29,96

b)

66,79 – 18,89 – 12,11

= 66,79 - (18,89 + 12,11)

= 66,79 - 31

= 35,79

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 68 bài xích 4:Tổng diện tích s của tía vườn cây là 5,4ha. Diện tích s của vườn cây trước tiên là 2,6ha. Diện tích s của sân vườn cây sản phẩm công nghệ hai nhỏ thêm hơn diện tích của vườn cửa cây trước tiên là 0,8ha. Hỏi diện tích của vườn cửa cây thứ tía bằng từng nào mét vuông? (Giải bởi hai cách)

Lời giải:

*Cách 1

Diện tích vườn cửa cây thứ 2 và thiết bị 3 là:

5,4 – 2,6 = 2,8 (ha)

Diện tích của vườn cửa cây đồ vật hai là:

2, 6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích của vườn cây thứ tía là:

2,8 – 1, 8 = 1 (ha)

1ha = 10000m2

Đáp số: 10000m2

*Cách 2

Diện tích của vườn cây thứ hai là:

2,6 – 0,8 = 1,8 (ha)

Diện tích sân vườn cây trước tiên và thứ hai là:

2,6 + 1,8 = 4,4 (ha)

Diện tích của sân vườn cây thứ tía là:

5,4 – 4,4 = 1 (ha)

Đổi: 1ha = 10000m2

Đáp số: 10000m2


Bài giảng Toán lớp 5 rèn luyện chung Trang 55
Tài liệu bao gồm 3 trang. Để xem toàn thể tài liệu, vui vẻ tải xuống


Xem thêm: Bài Viết Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9, Viết Bài Tập Làm Văn Số 2 Lớp 9

sở hữu xuống