Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 5 bài bác 69 : rèn luyện với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Tag: Vở bài bác Tập Toán Lớp 5 bài xích 69

bài 1

 Đặt tính rồi tính : 

(864 : 2,4) (9 : 0,25) (108 : 22,5)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân ta có tác dụng như sau:

- Đếm xem gồm bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số phân tách thì viết cấp dưỡng bên phải số bị chia từng ấy chữ số (0.) 

- bỏ dấu phẩy ở số phân tách rồi thực hiện phép phân chia như chia các số trường đoản cú nhiên.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 69: luyện tập

Lời giải đưa ra tiết:

*


bài bác 2

Tìm (x) : 

(a);x imes 4,5 = 72) (b) ; 15:x = 0,85 + 0,35)

Phương pháp giải:

- Tính quý giá vế yêu cầu (nếu cần).

- (x) tại đoạn thừa số không biết. Muốn tìm vượt số chưa chắc chắn ta lấy tích phân chia cho thừa số đang biết.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 

(eqalign& x imes 4,5 = 72 cr & ,,,,,,,,,,quad x = 72:4,5 cr & ,,,,,,,,,,quad x = 16 cr )

b) 

(eqalign& 15:x = 0,85 + 0,35 cr & 15:x = 1,2 cr & ,,,,quad x = 15:1,2 cr & ,,,,quad x = 12,5 cr )


bài bác 3

Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 7,2m cùng có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m. Tính chiều nhiều năm của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Hình chữ nhật có diện tích bằng hình vuông có cạnh 12m, do đó tìm kiếm được diện tích hình chữ nhật.

- Chiều nhiều năm hình chữ nhật = diện tích (:) chiều rộng.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 106 : Luyện Tập, Bài 106 : Luyện Tập

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích chiếc sân hình vuông là :

12 × 12 = 144 (m2)

Theo đề bài mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s bằng diện tích cái sân hình vuông có cạnh 12m cho nên vì vậy mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s là 144m2. 

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

144 : 7,2 = 20 (m)

Đáp số: 20m.


bài bác 4

Tìm cha giá trị số của (x) sao cho: 5,5

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài 70 : Chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang VBT toán 5 bài 70 : Chia một số thập phân cho một vài thập phân với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 71 : rèn luyện

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 87 VBT toán 5 bài 71 : luyện tập với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 72 : luyện tập chung

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 5 bài bác 72 : rèn luyện chung với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 73 : luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài xích 73 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 74 : Tỉ số xác suất

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài xích 74 : Tỉ số tỷ lệ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 5 bài xích 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

bài bác 76 : luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 5 bài xích 76 : luyện tập với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 77 : Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 94 VBT toán 5 bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 78 : rèn luyện

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài xích 78 : luyện tập với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 79 : Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài 79 : Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 80 : luyện tập

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : rèn luyện với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 81 : luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài 81 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 82 : luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài bác 82 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 83 : ra mắt máy tính đuc rút

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102 VBT toán 5 bài 83 : ra mắt máy tính bỏ túi với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 84 : Sử dụng máy vi tính bỏ túi để giải toán về tỉ số xác suất

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 102, 103 VBT toán 5 bài bác 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số xác suất với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 68 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 84 VBT toán 5 bài bác 68 : Chia một vài tự nhiên cho một số thập phân cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 67 : luyện tập

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 5 bài bác 67 : luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương kiếm được là một số thập phân

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài xích 66 : Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên nhưng thương tìm kiếm được là một vài thập phân với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 65 : Chia một trong những thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài 65 : Chia một trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000, ... Với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 64 : luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : rèn luyện với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài bác 63 : Chia một số thập phân cho một số trong những tự nhiên với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 62 : luyện tập chung

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài bác 62 : luyện tập chung với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 61 : luyện tập chung

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài xích 61 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 60 : luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : rèn luyện với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 59 : luyện tập

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 5 bài bác 59 : luyện tập với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 58 : Nhân một trong những thập phân với một số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài xích 58 : Nhân một trong những thập phân với một vài thập phân cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 57 : rèn luyện

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài bác 57 : rèn luyện với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 56 : Nhân một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài xích 56 : Nhân một số thập phân cùng với 10, 100, 1000, ... Với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 55 : Nhân một trong những thập phân với một vài tự nhiên

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài xích 55 : Nhân một vài thập phân với một số tự nhiên cùng với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 54 : luyện tập chung

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài bác 54 : luyện tập chung với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 53 : rèn luyện

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài 53 : luyện tập với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 52 : Trừ hai số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài xích 52 : Trừ nhị số thập phân cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 51 : luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : luyện tập với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 50 : Tổng các số thập phân

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài xích 50 : Tổng các số thập phân cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 49 : luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài bác 49 : luyện tập với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 48 : cộng hai số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : cùng hai số thập phân cùng với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 47 : Tự kiểm tra

Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài xích 47 : Tự soát sổ với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 46 : rèn luyện chung

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài xích 46 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

bài bác 45 : rèn luyện chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 5 bài bác 45 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 44 : luyện tập chung

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 5 bài 44 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 43 : Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 5 bài 43 : Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 42 : Viết số đo cân nặng dưới dạng số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 52, 53 VBT toán 5 bài 42 : Viết số đo cân nặng dưới dạng số thập phân với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 41 : rèn luyện

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài bác 41 : rèn luyện với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 40 : Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân

Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 5 bài bác 40 : Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 39 : luyện tập chung

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 5 bài xích 39 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 38 : rèn luyện

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4,5 trang 49 VBT toán 5 bài 38 : luyện tập với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 37 : đối chiếu hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 VBT toán 5 bài bác 37 : so sánh hai số thập phân cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 36 : Số thập phân cân nhau

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 5 bài 36 : Số thập phân cân nhau với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 35 : luyện tập

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 5 bài 35 : rèn luyện với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 34 : hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 46, 47 VBT toán 5 bài 34 : hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 33 : định nghĩa số thập phân (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 5 bài 33 : tư tưởng số thập phân (tiếp theo) cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất

Bài 32 : quan niệm số thập phân

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 5 bài32 : định nghĩa số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất