Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : rèn luyện chung cùng với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Đặt tính rồi tính : 

(216,72 : 4,2) (315 : 2,5)

(693 : 42) (77,04 : 21,4)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép phân tách số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

*


bài bác 2

Tính : 

(a); (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5) (b); 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71)

Phương pháp giải:

- Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, không tính ngoặc sau.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 73 trang 89

- Biểu thức bao gồm chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta thực hiện phép nhân, phép phân chia trước; triển khai phép cộng và phép trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 3

Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương buộc phải bước từng nào bước để đi hết phần đường dài 140m ?

Phương pháp giải:

Tinh số bước chân Hương buộc phải bước nhằm đi hết đoạn đường dài 140m ta đem 140m phân tách cho độ lâu năm một bước chân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Mỗi cách chân: 0,4 m

Đoạn đường: 140 m

Số cách chân: ...?

Bài giải

Số bước đi của Hương đề nghị bước nhằm đi hết phần đường dài 140m là :

140 : 0,4 = 350 (bước chân) 

Đáp số: 350 bước chân.


bài 4

Tính bởi hai phương pháp : 

(a); 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12) (b); (2,04 + 3,4) : 0,68)

Phương pháp giải:

a) cách 1 : Biểu thức gồm phép chia và phép trừ thì tiến hành phép chia trước, triển khai phép trừ sau.

bí quyết 2 : Áp dụng phương pháp : (a:c-b:c = (a-b):c).

b) cách 1 : Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

giải pháp 2 : Áp dụng công thức : ((a+b):c =a:c+b:c ).

Xem thêm: Nước Nào Học Tiếng Việt - Người Nước Ngoài Học Tiếng Việt Ở Đâu

Lời giải chi tiết:

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.