Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và rõ ràng bài bài bác 96: rèn luyện trong SBT toán 5 tập 2 trang 1,12,13. Trải qua bài học này, những em học sinh, những bậc cha mẹ sẽ nỗ lực được cách làm bài tập gấp rút và dễ nắm bắt nhất


Bài tập 1: Trang 11 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

18cm

40,4dm

1,5m

Chu vi

hướng dẫn:

chu vi hình tròn = bán kính x 2 x 3,14

Chu vi hình tròn (1) : C = r ⨯ 2 ⨯ 3,14

= 18 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 113,04cm

Chu vi hình tròn (2) : C = 40,4 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 253,712dm

Chu vi hình tròn (3) : C = 1,5 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 9,42m

Hình tròn

(1)

(2)

(3)

Bán kính

18cm

40,4dm

1,5m

Chu vi

113,04cm

253,712dm

9,42m

Bài tập 2: Trang 12 vở bt toán 5 tập 2

a. Chu vi của một hình tròn trụ là 6,28m. Tính đường kính của hình trụ đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 96

b. Chu vi của một hình trụ là 188,4cm. Tính nửa đường kính của hình tròn trụ đó.

hướng dẫn:

đường kính của hình trụ = chu vi : 3,14

bán kính của hình tròn = chu vi : 2 : 3,14

=> Giải:

a. Đường kính của hình trụ là :

d = C : 3,14 = 6,28 : 3,14 = 2(m)

b.

cách 1:

Đường kính của hình tròn trụ là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình trụ là :

60 : 2 = 30 (cm)

cách 2:

Bán kính của hình tròn trụ là :

r = C : 2 : 3,14= 188,4 : 2 : 3,14 = 30(cm)

Đáp số : a. 1m ; b. 30cm

Bài tập 3: Trang 12 vở bt toán 5 tập 2

Đường kính của một bánh xe ô tô là 0,8m.

Xem thêm: 0,1 Mol Zn Tác Dụng Với H2So4 Loãng, Dư, Zn + H2So4 → Znso4 + H2

a. Tính chu vi của bánh xe đó.

b. Ô tô đó sẽ đi được từng nào mét trường hợp bánh xe lăn trên mặt đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

hướng dẫn:

chu vi bánh xe = đường kính x 3,14

quãng mặt đường = chu vi x số vòng

=> Giải:

a. Chu vi bánh xe pháo là :

0,8 ⨯ 3,14 = 2,512 (m)

b. Quãng đường ô tô đi được lúc bánh xe pháo lăn 10, 200, 1000 vòng xung quanh đất là :