Giải vở bài tập toán 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 73: Luyện tập chung - vở bài tập toán 5 tập 1 trang 89. Thầy cô sẽ hướng dẫn cho các em cách giải các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1 chi tiết và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 73

*

Bài 1:Đặt tính rồi tính

216, 72 : 4,20 3150 : 2,5

693 : 42 77,04 : 21,4

Trả lời:

*

Bài 2: Tính:

a. (51,24 – 8,2 ) : 26,9 : 5 = ……………………

b. 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71 = ……………………

Trả lời:

a. (51,24 – 8,2 ) : 26,9 : 5

= 43,04 : 26,9 : 5

= 1,6 : 5

= 0,32

b. 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71

= 263,24 : 65,81 - 0,71

= 4 – 0,71

= 3,29

Bài 3:Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để hết đoạn đường dài 140dm?

Trả lời:

Để đi hết đoạn đường dài 140dm, Hương phải bước số bước là:

140 : 0,4 = 350 (bước)

Đáp số: 350 bước

Bài 4:Tính bằng hai cách

a. 0,96 ; 0,12 – 0,72 : 0,12

b. (2,04 + 3,4) : 0,68

Trả lời:

a. 0,96 ; 0,12 – 0,72 : 0,12b. (2,04 + 3,4) : 0,68
Cách 1: 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

= 8 - 6

= 2

Cách 1: (2,04 + 3,4) : 0,68

= 5,44 : 0,68

= 8

Cách 2: 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

= (0,96 – 0,72) : 0,12

= 0,24 : 0,12 = 2

Cách 2: (2,04 + 3,4 ) : 0,68

= 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68

= 3 + 5 = 8


Từ khóa tìm kiếm: giải vở bài tập toán 5 tập 1, giải bài 73 toán 5 tập 1, VBT toán lớp 5, giải bài 73 trang 89 vở bài tập toán 5, giải bài 73 luyện tập chung
Nội dung quan tâm khác

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 5
Giải sgk tiếng Việt 5 tập 1
Giải sgk tiếng Việt 5 tập 2
Giải sgk toán lớp 5
Giải sgk địa lí 5
Giải sgk lịch sử 5
Giải sgk đạo đức lớp 5
Giải tiếng anh 5 - Tập 1
Giải tiếng anh 5 - Tập 2
Giải VBT Tiếng Việt 5 tập 1
Giải VBT Tiếng Việt 5 tập 2
Giải VBT toán lớp 5 tập 1
Giải VBT toán lớp 5 tập 2
Giải VBT địa lí 5
Giải sgk lớp 5 VNEN
Giải tiếng Việt 5 tập 1 VNEN
Giải tiếng việt 5 tập 2 VNEN
Giải toán 5 tập 1 VNEN
Giải toán 5 tập 2 VNEN
Giải khoa học 5 VNEN
Giải lịch sử và địa lí 5 VNEN
Giải VBT khoa học 5 VNEN

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm tiếng Việt 5
Trắc nghiệm địa lí 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Tài liệu tham khảo lớp 5
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Đề thi môn toán lớp 5
Các dạng toán lớp 5
Giải toán tiếng Anh 5
Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Bài tập thực hành lớp 5


BT thực hành tiếng việt 5 tập 1
BT thực hành tiếng việt 5 tập 2
BT thực hành toán 5 tập 1
BT thực hành toán 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5


BT cuối tuần toán 5
BT cuối tuần tiếng việt 5
BT cuối tuần tiếng anh 5
*Xem thêm: Giải Bài Tập Lăng Kính Lớp 11, Công Thức Lăng Kính Và Bài Tập Vận Dụng

Kết nối: