Câu 1, 2, 3, 4 trang 104 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1 . Viết tiếp vào nơi chấm cho thích hợp (theo mẫu)


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 104

*

1. Viết tiếp vào địa điểm chấm cho thích hợp (theo mẫu)

*

KNM là hình tam giác có ba góc nhọn, …………………

2. Vẽ con đường cao khớp ứng với lòng MN của từng hình tam giác

*

3. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình để tạo nên thành hình mới tất cả hai hình tam giác

*
 

4. Viết số tương thích vào chỗ chấm

*

a) Hình chữ nhật ABCD bao gồm ………. ô vuông

b) Hình tam giác EDC bao gồm …….. ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD vội vàng …… lần số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bởi ….. Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.Quảng cáo

*

1. Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp (theo mẫu)

*

2. Vẽ đường cao tương xứng với đáy MN của mỗi hình tam giác

*
 

3.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 7 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn 7

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào từng hình để sản xuất thành hình mới bao gồm hai hình tam giác

*
 

4. Viết số phù hợp vào chỗ chấm

*

a) Hình chữ nhật ABCD gồm 32 ô vuông

b) Hình tam giác EDC bao gồm 16 ô vuông (cứ 2 nửa ô vuông gộp lại thành 1 ô vuông)

c) Số ô vuông của hình chữ nhật ABCD gấp gấp đôi số ô vuông của hình tam giác EDC

d) Số ô vuông của hình tam giác EDC bởi (1 over 2) số ô vuông của hình chữ nhật ABCD.