Bài 12+13+14. Rèn luyện chung – SBT Toán lớp 5: Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài xích tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính; Viết những số đo độ lâu năm (theo mẫu)…


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 17

*

1: Tính

a) (7 over 11 imes 6 over 5 = ………..)

(31 over 3 imes 51 over 4 = ………..)

b) (6 over 7:5 over 2 = ………)

(21 over 3:11 over 4 = ………)

c) (3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = ………..)

2: tra cứu x

a) (x imes 2 over 5 = 4 over 7)

b) (x:6 over 11 = 44 over 9)

3: Viết các số đo độ nhiều năm (theo mẫu)

Mẫu: (2m,35cm = 2m + 35 over 100m = 235 over 100m)

a) 8m 78cm = ………….

b) 5m 5cm = …………..


Quảng cáo


c) 3m 9cm = ……………

4: Khoanh vào chữ đứng trước câu vấn đáp đúng

a) chuyển (42 over 3) thành phân số, ta được:

(A.8 over 3,,,,,,,,,,,,,,,,B.,12 over 3,,,,,,,,,,,,,,C.,14 over 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D.,3 over 14)

b) (2 over 3) của 18m là:

A. 6m B. 12m C. 18m D. 27m

Đáp án:

1: Tính

a) (7 over 11 imes 6 over 5 = 7 imes 6 over 11 imes 5 = 42 over 55)
Xem thêm: Top 19 Bảng Giá Trị Dinh Dưỡng Các Thức Ăn Phổ Biến Vn, Bảng Thành Phần Dinh Dưỡng Thức Ăn Việt Nam

Quảng cáo


(7 over 11 imes 6 over 5 = 7 imes 6 over 11 imes 5 = 42 over 55)

b) (6 over 7:5 over 2 = 6 over 7 imes 2 over 5 = 12 over 35)

(21 over 3:11 over 4 = 7 over 3:5 over 4 = 7 over 3 imes 4 over 5 = 28 over 15)

c) (3 over 5 imes 4 over 7 imes 11 over 2 = 3 over 5 imes 4 over 7 imes 3 over 2 = 3 imes 4 imes 3 over 5 imes 7 imes 2 = 18 over 35)

2: kiếm tìm x

a)

(eqalign& x imes 2 over 5 = 4 over 7 cr& ,,,,,,,x = 4 over 7:2 over 5 cr& ,,,,,,,x = 4 over 7 imes 5 over 2 cr& ,,,,,,,x = 10 over 7 cr )

b)

(eqalign& x:6 over 11 = 44 over 9 cr& ,,,,,,,,x = 44 over 9 imes 6 over 11 cr& ,,,,,,,,x = 8 over 3 cr )