- Chọn bài bác -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: trường đoản cú kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích s hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: rèn luyện chungBài 100: giới thiệu biểu thiết bị hình quạtBài 101: Luyện tập về tính diện tíchBài 102: rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: luyện tập chungBài 104: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: luyện tập chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: luyện tập chungBài 118: ra mắt hình trụ. Trình làng hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: rèn luyện chungBài 121: từ bỏ kiểm tra


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 114

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 34 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo phù hợp vào ô trống :
Hình vỏ hộp chữ nhật (1) (2)(3)
Chiều dài6cm 2,5m
Chiều rộng lớn 4cm 1,8m
Chiều cao 5cm1,1m
Thể tích
Lời giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

V= a ⨯ b ⨯ c = 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120cm3

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) :

V = 2,5 ⨯ 1,8 ⨯ 1,1 = 4,95m3

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (3) :


*

Hình vỏ hộp chữ nhật (1) (2)(3)
Chiều dài6cm 2,5m
Chiều rộng 4cm 1,8m
Chiều cao 5cm1,1m


Xem thêm: Tại Sao Không Phát Wifi Bằng Laptop Win 10 Nhưng Không Vào Được Mạng

Thể tích 120cm3 4,95m3
*
Bài 2 trang 35 VBT Toán 5 Tập 2: Tính rồi đối chiếu thể tích của hai hình vỏ hộp chữ nhật dưới đây :

*

Lời giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật (a) là :

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (b) là :

1,5 ⨯ 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật (a) bằng thể tích hình hộp chữ nhật (b)

Bài 3 trang 35 VBT Toán 5 Tập 2: Tính thể tích của khối gỗ bao gồm dạng như hình mặt :


*