Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài bác 117 : rèn luyện chung với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

10% của 120 là 12

5% của 120 là 6

Vậy : 15% của 120 là 18.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 117

a) theo phong cách tính của chúng ta Dung, hãy viết số phù hợp vào chỗ chấm nhằm tìm 35% của 80:

…… % của 80 là ………………

…… % của 80 là ………………

…… % của 80 là ………………

…… % của 80 là ………………

b) Nêu giải pháp tính tương tự như trên nhằm tìm 22,5% của 240 :

…… % của 240 là ………………

…… % của 240 là ………………

…… % của 240 là ………………

…… % của 240 là ………………

…… % của 240 là ………………

Phương pháp giải:

*) - so với 15% = 10% + 5%

- Tính nhẩm 10% của 80 bằng cách lấy 80 phân chia nhẩm 10.

- Tính nhẩm 5% bằng cách lấy giá trị 10% của 80 chia cho 2. 

*) Ta tính tựa như như trên nhằm tìm 35% của 80 và 22,5% của 240.

Lời giải chi tiết:

a) 10% của 80 là 8

30% của 80 là 24

5% của 80 là 4

35% của 80 là 28 (Vì 24 + 4 = 28)

b) 10% của 240 là 24

20% của 240 là 48

5% của 240 là 12

2,5% của 240 là 6

22,5% của 240 là 54. (Vì 48 + 6 = 54)


bài bác 2

Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bởi ( displaystyle 5 over 8) thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi :

a) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương nhỏ nhắn ?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?

Phương pháp giải:

- tìm tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương nhỏ bé rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- mong mỏi tìm thể tích hình lập phương béo ta mang thể tích hình lập phương bé nhỏ nhân cùng với tỉ số thể tích của hình lập phương phệ và hình lập phương bé.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của hình lập phương bé bỏng bằng bằng ( displaystyle 5 over 8) thể tích của hình lập phương lớn đề nghị tỉ số thể tích của hình lập phương phệ và hình lập phương bé xíu là ( displaystyle dfrac85).

Tỉ số xác suất thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé là :

( displaystyle 8 over 5 = 1,6 = 160\% )

b) Thể tích của hình lập phương khủng là :

( 125 ⨯ dfrac85 = 200 ;(cm^3))

Đáp số : a) ( displaystyle 160\%);

b) ( displaystyle 200cm^3).


bài xích 3

Bạn Hoa xếp những hình lập phương bé dại có cạnh 1cm thành các hình bên. Hỏi :

a) Hình bên gồm bao nhiêu hình lập phương bé dại ?

b) nếu sơn các mặt không tính của hình bên thì diện tích cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

- Quan gần kề hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ dại có vào hình sẽ cho.

- Áp dụng công thức tính diện tích s một mặt: diện tích một khía cạnh = cạnh ⨯ cạnh. 

Lời giải chi tiết:

a) Quan gần kề hình ta thấy hình đã đến có 20 hình lập phương nhỏ.

b) Để sơn những mặt bên cạnh của hình bên trên thì ta phải sơn 12 mặt béo và 4 mặt nhỏ .

Diện tích của 12 mặt khủng là :

(2 ⨯ 2) ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ tuổi là :

(1 ⨯ 1 ) ⨯ 8 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

Đáp số: a) trăng tròn hình lập phương;

b) 56cm2.


bài 4

 Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

Biết

*
rất có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đấy là :

*

A. 27cm3 B. 21cm3

C. 18cm3 D. 15cm3

Phương pháp giải:

- quan sát hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ tuổi có vào hình đã cho.

Xem thêm: Đam Mỹ Bách Hợp - Vì Sao Truyện Đam Mĩ

- Thể tích của hình = thể tích 1 hình lập phương nhỏ ⨯ số hình lập phương bé dại có vào hình.