Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 141: ôn tập về phân số (tiếp theo) trong SBT toán 5 tập 2 trang 77, 78. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 141

Bài tập 1: Trang 77 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

 

Phân số chỉ phần đã tô đậm của băng giấy là:

*

 

=> Giải:

Có tất cả 9 ô màu trắng và ô được tô đậm 

Có 4 ô được tô đậm

Vậy số ô được tô đậm là 4 so với tổng cả ô màu trắng và ô được tô đậm là 9

=> phân số chỉ phần đã tô đậm của băng giấy là $\frac{4}{9}$

=> Đáp án C

Bài tập 2: Trang 77 vở bt toán 5 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, $\frac{1}{5}$ số viên bi có màu:

A. Nâu

B. Xanh

C.

Xem thêm: Bài 22 Trang 62 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 22 Trang 62

Đỏ

D. Vàng

Hướng dẫn:

$\frac{1}{5}$ số viên bi trong tổng 20 viên bi là:

20 x $\frac{1}{5}$ = 4 (viên bi)

Vậy viên bi màu xanh có 4 viên bi hay viên bi màu xanh chiếm $\frac{1}{5}$ số viên bi trong tổng 20 viên bi

=> Đáp án: B

Bài tập 3: Trang 77 vở bt toán 5 tập 2

Nối $\frac{2}{5}$ hoặc $\frac{3}{8}$ với từng phân số bằng nó (theo mẫu):

*

Hướng dẫn:

$\frac{6}{8}$ = $\frac{3}{4}$ (chia hết cho 2)

$\frac{8}{20}$ = $\frac{2}{5}$ (chia hết cho 4)

$\frac{6}{16}$ = $\frac{3}{8}$ (chia hết cho 2)

$\frac{12}{32}$ = $\frac{3}{8}$ (chia hết cho 4)

$\frac{6}{15}$ = $\frac{2}{5}$ (chia hết cho 3)

$\frac{9}{24}$ = $\frac{3}{8}$ (chia hết cho 3)

=> Giải:

*

Bài tập 4: Trang 77 vở bt toán 5 tập 2

So sánh các phân số:

*

=> Giải:

a,

*
 

b, 

*

c,

Cách 1:

*

Cách 2:

*

Bài tập 5: Trang 78 vở bt toán 5 tập 2

Viết các phân số $\frac{9}{14}$ $\frac{9}{15}$ $\frac{3}{4}$ theo thứ tự từ bé đến lớn

Hướng dẫn:

Ta có: $\frac{9}{14}$ > $\frac{9}{15}$ (vì với hai phân số có cùng tử, phân số nào mẫu lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn).