Giải Vở bài xích Tập Toán Lớp 5 Tập 2 bài 143 : Ôn Tập Về Số Thập Phân (Tiếp Theo)

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 80, 81 VBT toán 5 bài xích 143 : Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) cùng với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

Bài 1

Viết bên dưới dạng phân số thập phân ( theo chủng loại ) :


Phương pháp giải:

a ) nhờ vào cách viết : ( dfrac 1 10 = 0,1 ) ; ( dfrac 1 100 = 0,01 ) ; … Đang coi : Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài bác 143 b ) Nhân cả tử số và mẫu số của phân số đã cho với một trong những ít thích hợp để được phân số có mẫu số là ( 10 ; ; 100 ; ; 1000 ; … ) .

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 143

Lời giải đưa ra tiết:

*

Bài 2

a ) Viết dưới dạng tỉ số phần trăm ( theo mẫu ) : ( 0,25 = 25 % ) ( 0,6 = … … ) ( 7,35 = … … ) b ) Viết bên dưới dạng số thập phân : ( 35 % = … … ) ( 8 % = … … ) ( 725 % = … … )

Phương pháp giải:

Lời giải bỏ ra tiết:

a ) ( 0,25 = 25 % ) ( 0,6 = 60 % ) ( 7,35 = 735 % ) b ) ( 35 % = 0,35 ) ( 8 % = 0,08 ) ( 725 % = 7,25 )

Bài 3

Viết số đo bên dưới dạng số thập phân ( theo mẫu ) :

Phương pháp giải:



Viết mọi phân số đã cho dưới dạng phân số thập phân tiếp nối viết dưới dạng số thập phân .

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a ) Viết số đông số 6,3 ; 6,25 ; 3,97 ; 5,78 ; 6,03 theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến bự . B ) Viết đầy đủ số 9,32 ; 8,86 ; 10 ; 10,2 ; 8,68 theo trang bị tự từ khủng đến bé bỏng .

Xem thêm: Soạn Bài Câu Cá Mùa Thu Chi Tiết ), Câu Cá Mùa Thu (Thu Điếu)

Phương pháp giải:

Lời giải chi tiết:

a ) so sánh những số đã mang đến ta có : 3,97 10 > 9,32 > 8,86 > 8,68 Vậy phần lớn số đã mang đến được bố trí theo sản phẩm tự từ to đến bé nhỏ là : 10,2 ; 10 ; 9,32 ; 8,86 ; 8,68 .

Bài 5

Viết số thập phân phù hợp vào chỗ chấm, sao cho : a ) 0,2

*
Bình luận bình chọn : Bài tiếp sau
*
Báo lỗi – Góp ý

*
*
*


*
*

gửi góp ý Hủy quăng quật

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải tổ điều gì để bạn cho bài viết này 5 * vậy ?