Giải bài bác tập phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài 173 : luyện tập chung với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 173

(0,3% =; ?)

A. (displaystyle3 over 10) B. (displaystyle3 over 100)

C. (displaystyle3 over 1000) D. (displaystyle3 over 10000)

Phương pháp :

Viết (0,3\% ) dưới dạng phân số thập phân dựa vào tính chất (1\%=dfrac1100).

Cách giải : 

Ta có: (0,3\% = dfrac0,3100=dfrac31000).

Chọn C.

2. Để tìm kiếm 60% của 45 ta làm như sau :

A. Nhân 45 với 60

B. Phân tách 45 đến 60

C. Nhân 45 cùng với 100 rồi lấy hiệu quả nhận được phân tách cho 60

D. Nhân 45 với 60 rồi lấy tác dụng nhận được phân chia cho 100

Phương pháp :

Để tìm kiếm 60% của 45 ta lấy 45 phân tách cho 100 rồi nhân cùng với 60 hoặc mang 45 nhân cùng với 60 rồi phân tách cho 100. 

Cách giải : 

Để tìm kiếm 60% của 45 ta rước 45 chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc đem 45 nhân với 60 rồi chia cho 100.

Vậy trong số cách tính vẫn cho, bí quyết tính chính xác là "Nhân 45 cùng với 60 rồi lấy kết quả nhận được phân chia cho 100".

Chọn D.

3. Trong các hình dưới đây, hình nào cao gấp 2 lần hình H ?

*

Phương pháp :

Quan gần cạnh hình vẽ rồi tìm chiều cao của từng hình tiếp nối so sánh tác dụng với nhau. 

Cách giải :

Quan cạnh bên hình vẽ ta thấy:

- Hình H có độ cao bằng 2 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình A có độ cao bằng 3 lần độ nhiều năm cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình B có độ cao bằng 5 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình C có độ cao bằng 6 lần độ nhiều năm cạnh hình lập phương nhỏ.

- Hình D có chiều cao bằng 3 lần độ dài cạnh hình lập phương nhỏ.

Vậy trong các hình đang cho, hình C cao gấp đôi hình H.

Chọn hình C.


Phần 2


Video lí giải giải


1. Một tấm bìa hình vuông vắn đã được đánh đậm như mẫu vẽ bên. Tính diện tích của phần đang tô đậm.

Phương pháp :

- Ghép 4 phần ko được sơn đậm ta được một hình tròn trụ có bán kính là 10cm. 

- Tính diện tích hình tròn trụ bán kính 10cm theo phương pháp S = r × r × 3,14.

- Tính diện tích tấm bìa hình vuông = cạnh × cạnh.

- diện tích s của phần đã tô đậm = diện tích s tấm bìa hình vuông – diện tích hình tròn trụ bán kính 10cm.

Cách giải : 

Ghép 4 phần ko được tô đậm ta được một hình tròn trụ có bán kính là 10cm.

Diện tích hình tròn bán kính 10cm (hay diện tích phần không tô đậm) là :

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 = 314 (cm2)

Độ dài cạnh của tấm bìa hình vuông là :

10 + 10 = đôi mươi (cm)

Diện tích tấm bìa hình vuông vắn là :

20 ⨯ đôi mươi = 400 (cm2)

Diện tích của phần đang tô đậm là :

400 – 314 = 86 (cm2)

Đáp số : 86cm2.

2.

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Tuần 19 Trang 2, 3 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 3 Trang 2

 Mẹ sở hữu thịt lợn cùng rau quả hết 96 000 đồng. Số tiền cài thịt lợn bởi 140% số tiền mua rau quả. Hỏi chị em mua rau quả hết từng nào tiền ?

Phương pháp : 

Coi số tiền tải rau quả là 100% thì số tiền sở hữu thịt lợn là 140% cùng số tiền mua thịt với rau quả là 100% + 140% = 240% (so với số tiền cài đặt rau quả).

Tìm ssố tiền cài rau quả ta lấy số tiền cài thịt với rau quả chia cho 240 rồi nhân cùng với 100.