- Chọn bài xích -Bài 85: Hình tam giácBài 86: diện tích hình tam giácBài 87: Luyện tậpBài 88: luyện tập chungBài 89: tự kiểm traBài 90: Hình thangBài 91: diện tích hình thangBài 92: Luyện tậpBài 93: luyện tập chungBài 94: Hình tròn. Đường trònBài 95: Chu vi hình trònBài 96: Luyện tậpBài 97: diện tích s hình trònBài 98: Luyện tậpBài 99: rèn luyện chungBài 100: ra mắt biểu đồ hình quạtBài 101: Luyện tập về tính chất diện tíchBài 102: rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo)Bài 103: rèn luyện chungBài 104: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106: Luyện tậpBài 107: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngBài 108: Luyện tậpBài 109: rèn luyện chungBài 110: Thể tích của một hìnhBài 111: Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112: Mét khốiBài 113: Luyện tậpBài 114: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115: Thể tích hình lập phươngBài 116: luyện tập chungBài 117: luyện tập chungBài 118: ra mắt hình trụ. Giới thiệu hình cầuBài 119: rèn luyện chungBài 120: luyện tập chungBài 121: trường đoản cú kiểm tra

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Bài 1 trang 11 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo phù hợp vào ô trống :
Hình tròn123
Bán kính18cm40,4dm1,5m
Chu vi
Lời giải:

Chu vi hình trụ (1) : C = r ⨯ 2 ⨯ 3,14

= 18 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 113,04cm

Chu vi hình tròn (2) : C = 40,4 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 253,712dm

Chu vi hình tròn (3) : C = 1,5 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 9,42m

Hình tròn123
Bán kính18cm40,4dm1,5m
Chu vi113,04cm253,712dm9,42m
Bài 2 trang 12 VBT Toán 5 Tập 2:

a. Chu vi của một hình tròn trụ là 6,28m. Tính 2 lần bán kính của hình trụ đó.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 96

b. Chu vi của một hình trụ là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn đó.

Lời giải:

a. Đường kính của hình trụ là :

*

b. Đường kính của hình tròn trụ là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình trụ là :

60 : 2 = 30 (cm)

Hoặc

Bán kính của hình trụ là :

*

Đáp số : a. 1m ; b. 30cm

Bài 3 trang 12 VBT Toán 5 Tập 2: Đường kính của một bánh xe xe hơi là 0,8m.

a. Tính chu vi của bánh xe đó.

Xem thêm: Đáp Án Giải Bài Tập Lịch Sử 8 Sgk Lịch Sử 8 Bài 1 Chi Tiết, Lịch Sử Lớp 8

b. Ô tô này sẽ đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe cộ lăn trên mặt đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

Bánh xe lăn 1 vòng thì xe hơi sẽ đi được một quãng mặt đường đúng bởi chu vi của bánh xe. Bánh xe pháo lăn từng nào vòng thì ô tô sẽ đi được quãng mặt đường dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe.

Lời giải:

a. Chu vi bánh xe pháo là :

0,8 ⨯ 3,14 = 2,512 (m)


b. Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe pháo lăn 10, 200, 1000 vòng xung quanh đất là :

2,512 ⨯ 10 = 25,12 (m)

2,512 ⨯ 200 = 502,4 (m)

2,512 ⨯ 1000 = 2512 (m)

Đáp số : a. 2,512m ; b. 25,12m ; 502,4m ; 2512m

Bài 4 trang 13 VBT Toán 5 Tập 2: Tìm những hình bao gồm chu vi bởi nhau trong các hình sau:

*