*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 bài 107: diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương


Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 26 bài xích 107: diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương hay, chi tiết giúp học tập sinh dễ dãi xem cùng so sánh giải thuật từ đó biết phương pháp làm bài xích tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 26 Bài 107: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương"

Video giải Vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 26 bài 107: diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 bài bác 1:Viết tiếp vào nơi chấm cho thích hợp:

a) diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là: …………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

b) diện tích s toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 2,5m là: …………..

Lời giải

a) diện tích s xung xung quanh của hình lập phương gồm cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m2)

b) diện tích s toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m2)

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 bài bác 2:Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Cạnh của hình lập phương

10cm

Diện tích một phương diện của hình lập phương

16cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24cm2

Lời giải:

Cạnh của hình lập phương có diện tích s một phương diện 16cm2là:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2là:

16 × 6 = 96 (cm2)

Diện tích một phương diện của hình lập phương bao gồm cạnh 10cm là:

10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích s một mặt 100cm2là:

100 × 6 = 600 (cm2)

Diện tích một phương diện của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm2là:

24 : 6 = 4 (cm2)

Cạnh của hình lập phương có diện tích s một mặt 4cm2là : 2cm

Cạnh của hình lập phương

4cm

10cm

2cm

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương

16cm2

100cm2

4cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

96cm2

600cm2

24cm2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 26 bài xích 3:a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương sản phẩm hai gồm cạnh 4cm. Tính diện tích s xung xung quanh của từng hình lập phương.

b) diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung xung quanh của hình lập phương máy hai?

Lời giải

a)

*

Diện tích một khía cạnh của hình lập phương là:

8 × 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

64 × 4 = 256 (cm2)

Đáp số: 256cm2

*

Diện tích một phương diện của hình lập phương là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích bao bọc hình lập phương là:

16 × 4 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b) diện tích xung quanh của hình lập phương trước tiên gấp diện tích s xung quanh của hình lập phương thứ hai mốc giới hạn là:

256 : 64 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần


Lý thuyết diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

a)Các phương diện của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

Diện tích bao quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân cùng với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích s một khía cạnh nhân cùng với 6.

Quy tắc:Giử sử hình lập phương bao gồm cạnh làa.

-Muốn tính diện tích s xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một phương diện nhân với4.

Sxq=S1 mặt×4=(a×a)×4

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một phương diện nhân với6.

Xem thêm: Văn 9 Luyện Tập Sử Dụng Yếu Tố Miêu Tả Trong Văn Bản Thuyết Minh

Stp=S1 mặt×6=(a×a)×6

b) Ví dụ:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bao gồm cạnh 5cm.


*

- diện tích xung quanh của hình lập phương kia là:

(5×5)×4 = 100 (cm2)

- diện tích s toàn phần của hình lập phương kia là:

(5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

Bài giảng Toán lớp 5 trang 26 bài bác 107: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương