Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 27 tập 2: Luyện tập hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong vở bài tập.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 27


Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 27: Luyện tập bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 27 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống:


Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

2/5dm

Diện tích một mặt của hình lập phương

     

Diện tích toàn phần của hình lập phương

     

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Diện tích xung quanh = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Đáp án

+) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 4 = 16m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 6 = 24m2

+) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là:

1m 5cm = 1,05m

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 4 = 4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là:

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 6 = 6,615m2

+) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2/5 dm là:

(2/5 x 2/5) x 4 = 16/25 dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2/5 dm là:

(2/5 x 2/5) x 6 = 24/25 dm2


Cạnh của hình lập phương

2m

1m5cm

2/5dm

Diện tích một mặt của hình lập phương

16m2

4,41m2

16/25 dm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

24/25dm2


Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 27

Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao nhiêu đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán)?

Phương pháp giải:

Vì hộp không có nắp nên diện tích bìa cần dùng để làm hộp gấp 5 lần diện tích một mặt.

Đáp án

Diện tích một mặt của hình lập phương:

(1,5 ⨯ 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa phải dùng để làm hộp là:

2,25 ⨯ 5 = 11,25 (dm2)

Đáp số: 11,25dm2

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 27 tập 2

Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích một mặt = diện tích toàn phần : 6.

- Nếu có số a sao cho diện tích một mặt = a × a thì độ dài cạnh của hình lập phương đó là a.

- Tìm cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ta lấy cạnh của hình lập phương thứ hai dài chia cho cạnh của hình lập phương thứ nhất.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 57 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 57 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 1

Bài giải

Hình lập phương số 1

Diện tích một mặt hình lập phương:

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ nhất là:

9 : 3 = 3 (cm)

Hình lập phương số 2

Diện tích một mặt hình lập phương:

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ hai là:

36 : 6 = 6 (cm)

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp 2 lần cạnh hình lập phương thứ nhất.

Đáp số: 2 lần

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 27: Luyện tập file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi