*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 30, 31 bài 110: Thể tích của một hình hay, cụ thể giúp học tập sinh dễ dãi xem với so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 30, 31 bài xích 110: Thể tích của một hình

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 30, 31 bài bác 110: Thể tích của một hình

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 30 bài 1:Cho nhì hình A với B như hình dưới đây:

*

Hình A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ?

Hình nào hoàn toàn có thể tích phệ hơn?

Lời giải

Số hình lập phương bé dại ở hình A là:

4 × 3 × 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là:

1 × 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương nhỏ dại ở hình B là:

5 × 4 × 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là:

1 × 40 = 40 (cm3)

Hình A tất cả 36 hình lập phương nhỏ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 31

Hình B bao gồm 40 hình lập phương nhỏ.

Hình B rất có thể tích to hơn hình A.

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 30 bài xích 2:Viết tiếp vào vị trí chấm mang đến thích hợp:

*

a) Hình vỏ hộp chữ nhật C tất cả ………….. Hình lập phương nhỏ.

b) Hình lập phương D bao gồm ………….. Hình lập phương nhỏ.

c) Thể tích hình lập phương D ………….. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Lời giải

a) Hình vỏ hộp chữ nhật C tất cả 3 × 2 × 4 = 24 hình lập phương nhỏ.

b) Hình lập phương D có 3 × 3 × 3 = 27 hình lập phương nhỏ.

c) Thể tích hình lập phương D to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật C.

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 31 bài 3:Một hình lập phương được tạo do 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm cùng một hình lập phương khác được tạo do 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi hoàn toàn có thể xếp tất cả các khối gỗ của nhị hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không?

Lời giải

Cách 1:

8 = 2 × 2 × 2

27 = 3 × 3 × 3

Tổng các khối gỗ là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên a như thế nào để: a × a × a = 35

Do đó: cấp thiết xếp được.

Cách 2:

Không thể chế tác thành một hình lập phương new được.

Giải thích: vị khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều lâu năm cạnh là 1cm sẽ có được số ô vuông trong một mặt là 3 × 3 = 9 (nhẩm tính thôi) mỗi phương diện của khối lập phương đó gồm 9 khối lập phương bé dại cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng bé dại cạnh 1cm nữa vào thì không tạo ra một khối lập phương mới.

Cách 3:

+ Hình lập phương tạo bởi vì 8 khối gỗ tất cả cạnh 8 : 4 = 2 (cm)

+ Hình lập phương tạo vì chưng 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3 (cm)

+ Hình lập phương tạo vì chưng 8 + 27 = 35 khối gỗ bao gồm cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý bởi 5 hoặc 7 cục gỗ không đối xứng nhau buộc phải không ghép được một mặt của hình lập phương). Vì vậy không thể xếp toàn bộ các cục gỗ của nhì hình lập phương trên thành một hình lập phương.


Lý thuyết Thể tích của một hình

a) ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói:Thể tích hình lập phương nhỏ nhắn lớn rộng thể tích hình hộp chữ nhật tuyệt thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.


*

*

Hình C bao gồm 4 hình lập phương đồng nhất và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình C bởi thể tích hình D.

Xem thêm: Top #10 Văn Khấn Điện Tại Gia, Top 10 Văn Khấn Điện Tại Gia 2022

c) lấy ví dụ 3


*

Hình p gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta bóc tách hình p thành nhị hình M, N: hình M tất cả 4 hình lập phương và hình N có 2 hình lập phương như thế. Ta nói:Thể tích hình p bằng tổng thể và toàn diện tích các hình M và N.