Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (100.11 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 32

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 32, 33 - bài xích 112: Mét khốiCác bài giải bài bác tập Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 32, 33 - bài bác 112: Mét khốihay nhất, cụ thể được các Thầy/Cơ biên soạn bám sát Vở bài tập Tốn lớp 5 Tập 2.Hi vọng với bài bác giải vở bài bác tập Toán lớp 5 này để giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêmtài liệu hướng dẫn những con học tập Tốn lớp 5 xuất sắc hơn.Bài 1 trang 32 Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2: Viết số đo hoặc chữ tương thích vàoơ trống (theo mẫu)Mười tám mét khối18m3302m32005m30,308m3 Năm trăm mét khốiTám nghìn khơng trăm nhị mươi mét khốiMười hai xác suất mét khốiKhông phẩy bảy mươi mét khốiLời giải:Mười tám mét khối18m3
Ba trăm linh hai mét khối302m3Hai ngàn khơng trăm linh năm mét khối2005m3Ba phần mười mét khốiKhông phẩy ba trăm linh tám mét khối0,308m3Năm trăm mét khối500m3Tám ngàn khơng trăm hai mươi mét khối8020m3Mười hai phần trăm mét khốiKhông phẩy bảy mươi mét khối0,70m3Bài 2 trang 33 Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2: a. Viết các số đo sau bên dưới dạng số
đo có đơn vị chức năng là đề-xi-mét khối :1m3 = …….dm387,2m3 = …….dm3 15m3 = …….dm3= …….dm33,128m3 = …….dm30,202m3 = …….dm3b. Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối :1dm3 = …….cm319,80m3 = …….cm31,952dm3 = …….cm3913,232413m3 = …….cm3= ……. Cm3Lời giải:1m3 = 1000dm387,2m3 = 87200dm315m3= 15000dm3= 600 dm33,128m3 = 3128dm30,202m3 = 202dm3b. Viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng-ti-mét khối :1dm3= 1000cm319,80m3 = 19800000cm3
1,952dm3 = 1952cm3913,232413m3 = 913232413cm3= 750 000 cm3Bài 3 trang 33 Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.Số 0,305m3 hiểu là :a) ko phẩy ba trăm linh năm mét khốib) không phẩy tía trăm lăm phần ngàn mét khốic) cha trăm linh năm nghìn mét khốiLời giải:a, Đb, Sc, S


*
Giáo án toán lớp 5 - tiết 112: MÉT KHỐI ppt 7 1 14
*
luyện thi cấp cho tốc những dạng bài tập từ những đề thi quốc gia toán học (in lần thiết bị 2) - nai lưng văn toàn 250 434 0
*
bài bác tập lập trình Problem 2-trang224 10 174 0
*
Đề thi học tập kỳ 2 toán lớp 6 bao gồm ma trận 74 661 0
*
bài giảng tập hiểu 5 tuần 27 tranh làng hồ 27 405 0
*
Giải bài 32,33,34, 35,36,37, 38 SGK trang 61, 62: Ôn tập chương 2 Toán 9 tập 1 5 8 3
*
Giải bài bác 29,30,31 ,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2: luyện tập phương trình chứa ẩn ở chủng loại 3 8 2


Xem thêm: Cảm Nhận Nhân Vật Tràng Sáng Hôm Sau Khi Lấy Thị Làm Vợ, Phân Tích Nhân Vật Tràng Sáng Hôm Sau (6 Mẫu)

*
Giải bài xích 29,30,31, 32,33,34, 35,36,37, 38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2: cùng trừ đa thức 6 4 2