Giải sách bài tập toán 5 tập 2, giải chi tiết và cụ thể bài 135: luyện tập chung trong SBT toán 5 tập 2 trang 67, 68. Thông qua bài học này, các em học sinh, các bậc phụ huynh sẽ nắm được cách làm bài tập nhanh chóng và dễ hiểu nhất
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 67

Bài tập 1: Trang 67 vở bt toán 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

s

165km

11,25km

144,75km

32km

v

60 km/giờ

4,5 km/giờ

38,6 km/giờ

12,8 km/giờ

t (giờ)


thời gian= quãng đường :vận tốc

=> Giải:

1. Thời gian của ô trống thứ nhất:

quãng đường (s) =165km

vận tốc (v) =60 km/giờ


s165km11,25km144,75km32km
v60 km/giờ4,5 km/giờ38,6 km/giờ12,8 km/giờ
t (giờ)2,75 giờ2,5 giờ3,75 giờ2,5 giờ

Một ca nô đi với vận tốc 24 km/giờ. Hỏi sau bao nhiêu phút ca nô đi được quãng đường 9km ? (Vận tốc dòng nước không đáng kể).

Hướng dẫn:

vận tốc =24 km/giờ

quãng đường =9km

thời gian= quãng đường :vận tốc

=> Giải:

Thời gian ca nô chạy là: 9 : 24 = 0,375 (giờ) = 22,5 phút Đáp số: 22,5 phút. 
Bác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 40 km/giờ và đến thành phố sau 3 giờ. Hỏi nếu bác Ba đi bằng ô tô với vận tốc 50 km/giờ thì sau mấy giờ sẽ đến thành phố đó?Hướng dẫn:

quãng đường bác Bađi xe máy từ quê ra thành phố= vận tốc xthời gian = 40 x 3

thời gianBác Ba đi xe máy từ quê ra thành phố với vận tốc 50 km/giờ= quãng đường :vận tốc

=> Giải:

Quãng đường bác Ba đi bằng xe máy là: 40 x 3 = 120 (km)Thời gian bác Ba đi hết 120km bằng ô tô là: 120 : 50 = 2,4 (giờ) Đáp số: 2,4 giờ.
Một người đi xe đạp đi quãng đường 18,3km hết 1,5 giờ. Hỏi với vận tốc như vậy thì người đó đi quãng đường 30,5km hết bao nhiêu thời gian ?Hướng dẫn:


Xem thêm: Bài 10 Trang 10 Sgk Toán 7 Tập 1, Giải Bài 10 Trang 10

vận tốc của người đi xe đạp đó là = quãng đường :thời gian = 18,3 : 1,5

thời gianngười đi xe đạp đi quãng đường30,5km= quãng đường :vận tốc

=> Giải:

Vận tốc người đó đi bằng xe đạp là: 18,3 : 1,5 = 12,2 (km/giờ)Thời gian người đó đi hết quãng đường 30,5km là: 30,5 : 12,2 = 2,5 (giờ) Đáp số: 2,5 giờ.