*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 74, 75 bài bác 139: Ôn tập về số tự nhiên


cài xuống 2 780 1

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 74, 75 bài bác 139: Ôn tập về số từ bỏ nhiênhay, chi tiết giúp học sinh dễ dãi xem với so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập vào VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 74, 75 bài bác 139: Ôn tập về số từ nhiên

Video giải vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 74, 75 bài xích 139: Ôn tập về số trường đoản cú nhiên

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 74 bài 1:Viết vào ô trống (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

21 305 687

Hai mươi mốt triệu bố trăm linh năm ngàn sáu trăm tám mươi bảy

5 978 600

Năm trăm triệu cha trăm linh tám nghìn

Một tỉ tám trăm bảy mươi hai triệu

Lời giải

Viết số

Đọc số

21 305 687

Hai mươi kiểu mẫu triệu cha trăm linh năm nghìn sáu trăm tám mươi bảy

5 978 600

Năm triệu chín trăm bảy mươi tám ngàn sáu trăm

500 308 000

Năm trăm triệu ba trăm linh tám nghìn

1 872 000 000

Một tỉ tám trăm bảy mươi nhị triệu

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 74 bài 2:Viết số phù hợp vào nơi chấm và để được :

a) cha số tự nhiên liên tiếp: 899, …, 901

…, 2001, 2002

b) bố số lẻ liên tiếp: 1947, …, …

c) tía số chẵn liên tiếp: 1954, …, …

Lời giải

a) Số tự nhiên và thoải mái liên tiếp: 899, 900, 901

2000, 2001, 2002

b) tía số lẻ liên tiếp: 1947, 1949, 1951

c) tía số chẵn liên tiếp: 1954, 1956, 1958

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 74 bài xích 3:a) Từ nhỏ nhắn đến lớn: 4865; 3899; 5072; 5027

b) Từ mập đến bé: 2847; 2874; 3042; 3054

Lời giải

a) Theo thứ tự từ nhỏ bé đến lớn: 3899; 4865; 5027; 5072

b) Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: 3054; 3042; 2874; 2847

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 74 bài bác 4:Viết một trong những thích vừa lòng vào ô trống để có số:

a)      34chia hết đến 3 b) 4     6chia hết đến 9

c) 37      phân chia hết cho tất cả 2 với 5 d) 28     chia hết cho cả 3 cùng 5